Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

«Τράπεζα της Χρονιάς» η EFG Eurobank Ergasias

Για δεύτερο συνεχόμενο έτος, η EFG Eurobank Ergasias επιλέγεται ως «Τράπεζα της Χρονιάς» για την Ελλάδα, από το διεθνούς κύρους περιοδικό The Banker, που ανήκει στον εκδοτικό όμιλο των Financial Times. Η διάκριση απονέμεται στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού, που έχει καθιερώσει το έγκυρο περιοδικό προκειμένου να επιλέγεται ο πλέον επιτυχημένος και αποτελεσματικός τραπεζικός οργανισμός κάθε χώρας. Υπενθυμίζεται ότι η διάκριση της Τράπεζας το 2001, είχε συνοδευθεί με την επισήμανση ότι αφορούσε, πέραν της επιτυχημένης πορείας της, την ικανότητά της να διασφαλίσει κυρίαρχο ρόλο και στο μέλλον.

Για δεύτερο συνεχόμενο έτος, η EFG Eurobank Ergasias επιλέγεται ως «Τράπεζα της Χρονιάς» για την Ελλάδα, από το διεθνούς κύρους περιοδικό The Banker, που ανήκει στον εκδοτικό όμιλο των Financial Times. Η διάκριση απονέμεται στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού, που έχει καθιερώσει το έγκυρο περιοδικό προκειμένου να επιλέγεται ο πλέον επιτυχημένος και αποτελεσματικός τραπεζικός οργανισμός κάθε χώρας. Υπενθυμίζεται ότι η διάκριση της Τράπεζας το 2001, είχε συνοδευθεί με την επισήμανση ότι αφορούσε, πέραν της επιτυχημένης πορείας της, την ικανότητά της να διασφαλίσει κυρίαρχο ρόλο και στο μέλλον.
Έτσι, στο σκεπτικό, που συνόδευσε τη χθεσινή διεθνή ανακοίνωση του περιοδικού The Banker, η οποία έγινε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης για την επίδοση του βραβείου στο Λονδίνο, σημειώνονται τα ακόλουθα: «Η EFG Eurobank Ergasias ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που παρουσίασε μια συνολικά βελτιωμένη απόδοση, στην οποία περιλαμβάνεται η αύξηση κατά 16,5% του ενεργητικού και η αύξηση κατά 10,6% της μετοχικής της απόδοσης ενώ συνέχισε να αναπτύσσει σειρά πρωτοβουλιών στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και να διατηρεί αυστηρό έλεγχο επί του κόστους λειτουργίας. Μια σημαντική κίνηση την χρονιά που πέρασε ήταν η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της «Telesis-Τράπεζα Επενδύσεων» που ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική θέση της EFG Eurobank Ergasias στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου κεφαλαίων, μετοχών και παραγώγων. Η Τράπεζα είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να δημιουργεί νέα δίκτυα διανομής για επενδυτικά και χρηματιστηριακά προϊόντα και να προσφέρει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους πελάτες της, εταιρίες και ιδιώτες. Η Τράπεζα διαθέτει πλέον ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει σε εναλλακτικά δίκτυα διανομής. Προσφέρει επίσης μια πλήρη σειρά τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του ίντερνετ, της κινητής τηλεφωνίας και της ψηφιακής τηλεόρασης και έχει εισάγει ένα νέο σύστημα διαχείρισης του πελατολογίου της που επιτρέπει την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων σταυροειδών πωλήσεων.»
Στο ειδικό αφιέρωμα (τεύχος Σεπτεμβρίου) του περιοδικού The Banker περιλαμβάνεται επίσης δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας κ. Νίκου Νανόπουλου ο οποίος σημειώνει ότι: «Η EFG Eurobank Ergasias έχει επιδείξει ικανότητα συνεχούς προσαρμογής σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον, επιτυχούς ενσωμάτωσης συμπληρωματικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών καθώς και παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τη συνεχώς διευρυνόμενη πελατεία της».Όπως είναι γνωστό, τα κριτήρια στη βάση των οποίων αξιολογούνται οι τράπεζες από την ειδική επιτροπή κρίσης του The Banker είναι, μεταξύ άλλων, οι ρυθμοί ανάπτυξης και η αποδοτικότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια και η ποιότητα του ενεργητικού, η τεχνολογική υποδομή καθώς και ο ρόλος στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, η αποτελεσματικότητα στην οργάνωση και τη λειτουργική διάρθρωση. Το βραβείο «Τράπεζα της Χρονιάς 2002 για την Ελλάδα» παρέλαβε χθες στο Λονδίνο ο κ. Εμμανουήλ Μπούσετιλ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της EFG Eurobank Ergasias και Chief Financial Officer του EFG Bank Group.