Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση υβριδικών τίτλων TIER1

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προτίθεται να προχωρήσει σε έκδοση υβριδικών καινοτόμων τίτλων με την μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier I Capital) με συμβούλους τις CSFB, Deutsche Bank, Merrill Lynch και UBS.


Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προτίθεται να προχωρήσει σε έκδοση υβριδικών καινοτόμων τίτλων με την μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier I Capital) με συμβούλους τις CSFB, Deutsche Bank, Merrill Lynch και UBS. Οι τίτλοι θα εκδοθούν από την εδρεύουσα στο Jersey θυγατρική εταιρεία EFG Hellas Funding Limited και θα  φέρουν την εγγύηση της Eurobank. Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Βaa1/ΒΒΒ/ΒΒΒ+ από τους πιστοληπτικούς οίκους Moody’s,
S&P και Fitch αντίστοιχα.   Η Τράπεζα έχει προγραμματίσει για την επόμενη εβδομάδα παρουσιάσεις σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό  και αναμένεται να  ολοκληρώσει την έκδοση στο άμεσο μέλλον  εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.