Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Private Banking - Βόλος

Παρουσίαση με θέμα τις «Πρόσφατες Εξελίξεις και Τάσεις στις Διεθνείς Κεφαλαιαγορές», πραγματοποιήθηκε (26 Σεπτεμβρίου 2005) στο Βόλο, από ανώτερα στελέχη της Διεύθυνσης Private Banking, της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

Παρουσίαση με θέμα τις «Πρόσφατες Εξελίξεις και Τάσεις στις Διεθνείς Κεφαλαιαγορές», πραγματοποιήθηκε (26 Σεπτεμβρίου 2005) στο Βόλο, από ανώτερα στελέχη της Διεύθυνσης Private Banking, της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Η εκδήλωση, διοργανώθηκε από το Private Banking Κεντρικής Ελλάδας, Διευθυντής της οποίας είναι η κα. Ελένη Περδικάρη.  Το Private Banking Κεντρικής Ελλάδας εξυπηρετεί μεγάλους ιδιώτες πελάτες της περιφέρειας της Θεσσαλίας και του νομού Φθιώτιδος.
Το θέμα της παρουσίασης ανέπτυξαν αναλυτικά τα στελέχη της Eurobank, κ.κ. Επαμεινώνδας Τσακνάκης, Διευθυντής Δικτύου Private Banking, Πάρις Καράσσο, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής EFG Eurobank Asset Management & Επικεφαλής του Τμήματος Επενδυτικής Στρατηγικής, Αλέξανδρος Τσουκόπουλος, Διευθυντής Διαχείρισης Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων και Μαρία-Θηρεσία Λαζανά, Επικεφαλής του Τμήματος Tax Planning της Διεύθυνσης Private Banking.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις θέσεις της Eurobank αναφορικά με την πορεία των οικονομικών εξελίξεων στις διεθνείς αλλά και την εγχώρια κεφαλαιαγορά, τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και τη φορολογία καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση.  Η παρουσίαση αυτή αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας που έχει αναπτύξει το Private Banking της Eurobank, που στόχο έχει την ολοκληρωμένη ενημέρωση των πελατών του για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, καθώς και για τις δραστηριότητες, τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από το Private Banking της Τράπεζας.