Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank αποκτά το 100% της EFG Private Bank (Luxembourg) S.A

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ, σε συνέχεια της από 15/9/2005 ανακοίνωσής της σχετικώς με την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά 25% του μετοχικού κεφαλαίου της EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., από το EFG Bank European Financial Group, ανακοινώνει ότι το τίμημα για την ανωτέρω εξαγορά ανέρχεται στα €31.1 εκατ, και ότι θα καταβληθεί τις μετρητοίς με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ, σε συνέχεια της από 15/9/2005 ανακοίνωσής της σχετικώς με την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά 25% του μετοχικού κεφαλαίου της EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., από το EFG Bank European Financial Group, ανακοινώνει ότι το τίμημα για την ανωτέρω εξαγορά ανέρχεται στα €31.1 εκατ, και ότι θα καταβληθεί τις μετρητοίς με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.  Η εξαγορά τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων εποπτικών αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2005. Κατόπιν αυτού η Eurobank θα ελέγχει το 100% της  EFG Private Bank (Luxembourg) S.A.