Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γεύμα της Eurobank στη Θεσσαλονίκη

"Έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες ώστε ο ιδιωτικός τομέας να αναλάβει το ρόλο του αλλά και τις ευθύνες του..."
  «Έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες ώστε ο ιδιωτικός τομέας να αναλάβει το ρόλο του αλλά και τις ευθύνες του ως πραγματικού αναπτυξιακού μοχλού της οικονομίας μας.  Η ιδιωτική πρωτοβουλία θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τις ικανότητες, ότι διακρίνεται από την σύγχρονη αυτή αντίληψη, ότι είναι σταθερά προσανατολισμένη στην αναζήτηση της συνεχούς βελτίωσης, της γνώσης, της ποιότητας και ότι δεν διστάζει να αναμετρηθεί με τους καλύτερους ανταγωνιστές του εξωτερικού.  Επίσης, θα πρέπει να αποδείξει ότι υιοθετεί και εφαρμογές σύγχρονες μορφές διοίκησης και διαχείρισης, με διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. 
Σήμερα λοιπόν, η πρόκληση για όλους μας είναι να κινηθούμε ταχύτατα προς ένα ανταγωνιστικό πρότυπο που θα εστιάζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνογνωσίας, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, καθώς και στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης.»
Αυτό υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Νικόλαος Νανόπουλος προς επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδος, κατά τη διάρκεια γεύματος (Πέμπτη, 15/09/2005) στη Θεσσαλονίκη.  Στο γεύμα παρεκάθησαν περίπου 200 επιχειρηματίες από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της ναυτιλίας και των κατασκευών.  Παρεκάθησαν επίσης, πολιτικοί παράγοντες και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, από πλευράς Eurobank οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ. Νικόλαος Καραμούζης και κ. Βύρων Μπαλλής καθώς και ανώτατα στελέχη της Τράπεζας.
Ο κ. Ν. Νανόπουλος στην ομιλία του διέγραψε κατ΄ αρχήν το οικονομικό περιβάλλον τονίζοντας ότι σήμερα «η χώρα μας βρίσκεται σε μία κρίσιμη συγκυρία κατά την οποία κρίνεται η ικανότητά μας να θεμελιώσουμε μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης σε σύγχρονα και διεθνώς ανταγωνιστικά πρότυπα.  Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η οικονομία μας, οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, η παραγωγή μας, η Παιδεία μας, η λειτουργία μας ως κοινωνία, θα πρέπει να εξελίσσονται συνεχώς σε όλο και πιο σύγχρονα και ανταγωνιστικά πρότυπα.  Απαιτείται πλέον ένα οικονομικό μοντέλο πιο εξωστρεφές, πιο παραγωγικό, σαφώς πιο επικεντρωμένο στην ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, και δομημένο στη βάση της εκλογίκευσης αλλά και του περιορισμού του ρόλου του Κράτους στην οικονομία, ενός κράτους που σήμερα είναι αναποτελεσματικό και υπερδανεισμένο».  Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για τη δημοσιονομική εξυγίανση και γενικά για τις διαρθρωτικές προσαρμογές σε όλους τους τομείς, για να υπογραμμίσει ότι θα πρέπει παράλληλα να προωθηθεί η περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών όπως η αγορά ενέργειας, η απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων, ώστε να ενισχυθούν οι όροι ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας.  Όπως τόνισε ο κ. Ν. Νανόπουλος θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που θα συντηρούν ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης και στο μέλλον άνω του 3%.  Για να επιτευχθεί αυτό, πέραν των άλλων, είναι αναγκαία η εκλογίκευση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα ώστε να καταστεί αποτελεσματικός μοχλός υποστήριξης της οικονομικής δραστηριότητας.  Και προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται «τολμηρές παρεμβάσεις με ενδιάμεσους στόχους την πάταξη της γραφειοκρατίας, τη διαφάνεια και σταθερότητα στις διαδικασίες, σταθερό αλλά και αναπτυξιακά προσανατολισμένο φορολογικό καθεστώς, απλουστευμένο και σύγχρονο καθεστώς αδειοδοτήσεων, αντιμετώπιση της διαφθοράς που προκαλεί ποικίλα προβλήματα όπως για παράδειγμα και απώλεια εσόδων λόγω της φοροδιαφυγής».  Επιπρόσθετα, ο κ. Ν. Νανόπουλος τόνισε ότι «η ανάπτυξη περνά μέσα από την  νέα κοινωνία της γνώσης, της εξειδίκευσης, της τεχνολογίας.  Έτσι, πρέπει να δώσουμε έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση του ανθρωπίνου κεφαλαίου μας με σοβαρές επενδύσεις στην Εκπαίδευση, στην έρευνα και την ανάπτυξη σε αντιστοίχηση με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας. Η αξιοποίηση των κατάλληλων γνώσεων και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, κυρίως των νέων ανθρώπων, αποτελούν αιχμή του δόρατος για την αναβάθμιση της θέσης της χώρας στον παγκόσμιο στίβο του οικονομικού ανταγωνισμού».
Ακολούθως, ο κ. Ν. Νανόπουλος επεσήμανε «ο τραπεζικός Όμιλος της Eurobank βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των φορέων που δημιουργούν νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες στην ευρύτερη περιφέρεια.  Η Eurobank υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μια μακροπρόθεσμη και προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική επέκτασης στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία – Μαυροβούνιο, Πολωνία αλλά και Τουρκία) με στόχο να αναδειχθεί σε έναν ισχυρό και πρωτοπόρο χρηματοπιστωτικό όμιλο και στις αγορές αυτές όπου αναπτύσσεται με βάση το επιτυχημένο εγχώριο επιχειρηματικό μοντέλο.  Έτσι, είμαστε σε θέση να υποστηρίζουμε ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά τις δραστηριότητες των  επιχειρηματιών στις αγορές αυτές με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει ο όμιλός μας.  Μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζουμε να διαθέτουμε δίκτυο με περίπου 400 καταστήματα στην ευρύτερη περιφέρεια.  Στην εγχώρια αγορά, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, συνεχίζουμε να καταγράφουμε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, να κερδίζουμε συνεχώς μερίδια αγοράς διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή, υγιή και διατηρήσιμη κερδοφορία όπως και πάλι επιβεβαιώνουν τα τελευταία διαθέσιμα εξαμηνιαία αποτελέσματα.  Η πορεία αυτή είναι το αποτέλεσμα ενός επιτυχημένου συνδυασμού, που στηρίζεται στην παροχή πρωτοποριακών προϊόντων και ποιοτικών υπηρεσιών, την αύξηση της αποδοτικότητας, την επίμονη αποτελεσματική προσπάθεια του ανθρώπινου δυναμικού μας, και τη συγκράτηση του κόστους». 
Κλείνοντας την παρουσία του τραπεζικού ομίλου της Eurobank ο κ. Ν. Νανόπουλος αναφέρθηκε διεξοδικότερα σε ορισμένους τομείς τραπεζικών εργασιών όπως αυτή της επαγγελματικής και επιχειρηματικής πίστης (με προϊόντα και προσεγγίσεις που απαντούν σε εξειδικευμένες ανάγκες), της ολοκληρωμένης διαχείρισης περιουσίας και ιδιωτών πελατών (με την Eurobank να είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων και να βραβεύεται ως η καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα στο Private Banking) καθώς και στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς (όπου η Eurobank κατέλαβε ήδη τη δεύτερη θέση στην αγορά ασφαλειών ζωής).