Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

THE BANKER: Τράπεζα της χρονιάς 2005 η EUROBANK

Ως «Τράπεζα της Χρονιάς 2005» για την Ελλάδα, επιλέγεται, για τέταρτη χρονιά, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias από το διεθνούς κύρους περιοδικό The Banker, που ανήκει στον εκδοτικό όμιλο των Financial Times.
Ως «Τράπεζα της Χρονιάς 2005» για την Ελλάδα, επιλέγεται, για τέταρτη χρονιά, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias από το διεθνούς κύρους περιοδικό The Banker, που ανήκει στον εκδοτικό όμιλο των Financial Times.
Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού, που έχει καθιερώσει το έγκυρο περιοδικό προκειμένου να επιλέγεται ο πλέον επιτυχημένος και αποτελεσματικός τραπεζικός οργανισμός κάθε χώρας.
Το βραβείο «Τράπεζα της Χρονιάς 2005» για την Ελλάδα παρέλαβε σε ειδική τελετή στο Λονδίνο (Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2005), εκ μέρους της Eurobank ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Βύρων Μπαλλής.
Η διάκριση που απονεμήθηκε στην Eurobank συνοδεύεται με την επισήμανση ότι: «Κατά τον τελευταίο χρόνο, η Eurobank, συνέχισε να δραστηριοποιείται με επιτυχία, εφαρμόζοντας το επιτυχημένο επιχειρησιακό της μοντέλο.  Το μοντέλο αυτό συνίσταται σε μια πελατοκεντρική προσέγγιση, στην παροχή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, σε ευέλικτες και εύχρηστες υποδομές και τεχνολογική βάση και στην αξιοποίηση και ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού της που χαρακτηρίζεται από υψηλές δεξιότητες και δυναμισμό.».
Τη δημοσιοποίηση της διάκρισης από το The Banker συνοδεύει και δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank κ. Νικόλαου Νανόπουλου ο οποίος σημειώνει ότι: «Η Eurobank συνεχίζει να αναπτύσσει τις δραστηριότητες στους τομείς της ελληνικής αγοράς που έχουν τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους καθώς και να επεκτείνεται στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης των οποίων οι οικονομίες βρίσκονται σε διαδικασία διαρθρωτικών προσαρμογών.  Στις χώρες αυτές κερδίζουμε συνεχώς μερίδια αγοράς και ενισχύουμε την κερδοφορία μας. Κατά το 2004, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Eurobank αυξήθηκαν κατά 35% και η μετοχή μας είχε μια από τις καλύτερες αποδόσεις μεταξύ των μετοχών των ευρωπαϊκών τραπεζών.  Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε  τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια στις δραστηριότητες και υπηρεσίες μας και να δημιουργούμε σταθερή αξία για τους μετόχους μας παραμένοντας πάντα η Τράπεζα πρώτης επιλογής για τους πελάτες μας».
Το περιοδικό επισημαίνει επίσης ότι κατά τον περασμένο χρόνο, η Eurobank  ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που δεσμεύθηκε σε συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς στόχους.  Στο τέλος του 2004 πέτυχε όλους τους στόχους που είχε θέσει για το έτος.  Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 22%, τα κέρδη ανά μετοχή κατά 33%, ο λόγος κόστους προς έσοδα περιορίστηκε στο 49,1% και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) αυξήθηκε στο 19,7%.  Τα μεγέθη αυτά ξεπέρασαν τους αρχικούς στόχους της Τράπεζας καθώς και τις προσδοκίες της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, η Eurobank ήταν η Τράπεζα με την κορυφαία μετοχική απόδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών κατά το 2004.
Σημειώνεται ότι τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται οι τράπεζες από την ειδική επιτροπή του The Banker είναι, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα, οι ρυθμοί ανάπτυξης, η αποδοτικότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια και η ποιότητα του ενεργητικού.  Επίσης εξετάζεται συνολικά η δραστηριότητά της κατά την τελευταία περίοδο κάτι που αξιολογείται με βάση τις επιδόσεις και την ποιότητα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει.