Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank & WWF Ελλάς: "Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω - Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας"

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias και το WWF Ελλάς παρουσίασαν σήμερα (Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2005) το Πρόγραμμα «Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω – Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας» μια νέα πρωτοποριακή πρωτοβουλία στον τομέα του Περιβάλλοντος.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias και το WWF Ελλάς παρουσίασαν σήμερα (Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2005) το Πρόγραμμα «Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω – Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας» μια νέα  πρωτοποριακή  πρωτοβουλία στον τομέα του Περιβάλλοντος.
Το Πρόγραμμα «Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω» αφορά το σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της Αττικής, τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας και έχει στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών για την προστασία του. Πιλοτικά το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει με τη συμμετοχή εθελοντικά του προσωπικού της Eurobank, με την υποστήριξη και τη συνεργασία του WWF.
Το Πρόγραμμα παρουσίασαν από την πλευρά της Eurobank οι κ.κ. Νκόλαος Παυλίδης Γενικός Διεθυντής Εργασιών Τεχνολογίας και Οργάνωσης και Μιχάλης Βλασταράκης Γενικός Διευθυντής Retail Banking και από την πλευρά του WWF Ελλάς οι κ.κ. Νίκος Εμπέογλου και Δημήτρης Καραβέλλας, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής αντίστοιχα.
Στην ομιλία του ο κ. Νίκος Παυλίδης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας ευρύτερης δράσης του Ομίλου της Eurobank, με  στόχο να συνεισφέρει στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται και να συμβάλλει με τα μέσα που διαθέτει σε πολύ σημαντικούς τομείς, όπως ο Πολιτισμός, η Παιδεία, ο Αθλητισμός και τώρα το Περιβάλλον.  Η κοινωνική συνεισφορά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της Τράπεζας, καθώς πιστεύουμε ότι μια δυναμική και επιτυχημένη επιχείρηση οφείλει να συμμετέχει ενεργά και να συνεισφέρει δημιουργικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  Ειδικότερα όσον αφορά στον τομέα του Περιβάλλοντος, η Eurobank έχει υιοθετήσει επίσημη Περιβαλλοντική Πολιτική, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση για μείωση των άμεσων επιπτώσεων στο περιβάλλον, που απορρέουν από τη λειτουργία της τράπεζας, αλλά και των έμμεσων επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητες των πελατών και των προμηθευτών της».
Ο κ. Μιχάλης Βλασταράκης παρουσίασε αναλυτικά τις ενέργειες και πρωτοβουλίες της Τράπεζας σε κάθε τομέα δράσης, όσον αφορά στην εσωτερική λειτουργία της Τράπεζας και τις άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον.  Παράλληλα αναφέρθηκε  στην προσπάθεια προώθησης πράσινων προϊόντων και ευαισθητοποίησης των πελατών της Τράπεζας με την εισαγωγή κριτηρίων αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου στις χορηγήσεις νέων δανείων προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
Παρουσιάζοντας το Πρόγραμμμα «Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω», ο Γενικός Διευθυντής το WWF Ελλάς κ. Δημήτρης Καραβέλλας επεσήμανε ότι «επιδιώκει να συμβάλει στη γνωριμία με μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από την Αθήνα καθώς και να αναδείξει την επιτακτική ανάγκη για προστασία της. Παράλληλα μέσα από το πρόγραμμα αυτό ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο με ιδιαίτερη προοπτική στην ήδη πετυχημένη συνεργασία του WWF Ελλάς με την Eurobank».
Σημειώνεται ότι η Eurobank είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα και μία από τις λίγες ευρωπαϊκές  που έχει πιστοποιηθεί κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 14001, σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης για το σύνολο των υπηρεσιών και προϊόντων της στην Αττική. Μέχρι σήμερα τα προγράμματα περιβαλλοντικής δράσης της Τράπεζας περιλαμβάνουν ενέργειες και  πρωτοβουλίες που αφορούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, στη μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η λειτουργία του οργανισμού, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης – εξοικονόμησης φυσικών πόρων, στην προώθηση «πράσινων προϊόντων», στην εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων νέων δανειοδοτήσεων καθώς και στην μέτρηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Τράπεζας.
Πρόγραμμα «Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω»
Το πρόγραμμα «Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω»-Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, έχει στόχο τη γνωριμία του κοινού με αυτό το γνωστό – άγνωστο βουνό, τη μύηση των κατοίκων της Αττικής, και όχι μόνον, στα μυστικά που κρύβει και την ανάδειξη της ανάγκης για άμεση προστασία και σωστή διαχείριση.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος έχουν προγραμματισθεί:
  • Ξεναγήσεις (ομαδικά, οικογενειακά, σχολικές ομάδες)
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
  • Σεμινάρια Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών.
Από το Μάϊο 2005 μέχρι σήμερα σχεδιάσθηκε και εκδόθηκε ενημερωτικό υλικό:
  • Ο «Οδηγός του καλού επισκέπτη» με χρήσιμες πληροφορίες για την Πάρνηθα και χάρτη του Δρυμού.
  • «Φυλλάδιο παρατήρησης» για οικογένειες και σχολικές ομάδες που θα λάβουν μέρος στις ξεναγήσεις.
  • Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Πάρνηθα με slides, επεξηγηματικά κείμενα και φύλλα δραστηριοτήτων, το οποίο θα είναι διαθέσιμο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για δωρεάν δανεισμό στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας.
Από το Σεπτέμβριο ξεκινούν:
  • Προγράμματα ξεναγήσεων σε ομάδες ενηλίκων, με τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της Eurobank και υποστηρικές WWF, με παράλληλη ενημέρωση και προσφορά εθελοντικής εργασίας (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2005).
  • Προγράμματα ξεναγήσεων για οικογένειες (εθελοντική συμμετοχή του προσωπικού Eurobank και των οικογενειών τους και με την υποστήριξη του WWF), με παράλληλη ενημέρωση, δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, παιχνίδια στη φύση για τα παιδιά (Σεπτέμβριος –Οκτώβριος 2005).
  • Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολικές ομάδες (σχολική χρονιά 2005-2006).
  • Σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών με θέμα το ρόλο και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Οκτώβριος 2005).

Φωτογραφικό Στυγμιότυπο από την Εκδήλωση