Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εγκρίθηκε από τις Σερβικές Αρχές η υποβολή Δημόσιας Πρότασης για την εξαγορά του 90% των μετοχών της Nacionalna stedionica - banka

Ο τραπεζικός Όμιλος της Eurobank ανακοινώνει ότι έλαβε τις εγκρίσεις από την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας και την Σερβική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να προχωρήσει στην υποβολή Δημόσιας Πρότασης για την εξαγορά του 90% των μετοχών της Nacionalna štedionica – banka (NSB).
Ο τραπεζικός Όμιλος της Eurobank ανακοινώνει ότι έλαβε τις εγκρίσεις από την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας και την Σερβική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να προχωρήσει στην υποβολή Δημόσιας Πρότασης για την εξαγορά του 90% των μετοχών της Nacionalna štedionica – banka (NSB).  Ο Όμιλος Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 10% περίπου στην NSB, ενώ στις 24 Αυγούστου υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά, από ιδιώτες μετόχους, του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της σερβικής τράπεζας.
Η Δημόσια Πρόταση αφορά έως το 90,2% των μετοχών της τράπεζας.  Η προσφερόμενη τιμή είναι 627.540,80 δινάρια για κάθε μετοχή της NSB, ονομαστικής αξίας 100.000,00 διναρίων ανά μετοχή.  Η αξία των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 124.857,64 δινάρια ανά μετοχή και η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή είναι 179.200,00 δινάρια ανά μετοχή.  Η Δημόσια Πρόταση θα διαρκέσει 21 ημέρες, από την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2005.  Αναλυτικές λεπτομέρειες της εξαγοράς θα σταλούν σε όλους τους μετόχους σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Αξιογράφων, ενώ τα συνοπτικά στοιχεία της εξαγοράς που έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα δημοσιευτούν στον ημερήσιο τύπο της Σερβίας.
Ο Όμιλος Eurobank θεωρεί ότι η σερβική αγορά παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και είναι στρατηγικής σημασίας για την επέκταση των δραστηριοτήτων του στην περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης.  Ο Όμιλος έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ στην θυγατρική της τράπεζα EFG Eurobank AD Beograd, η οποία διαθέτει δίκτυο 20 καταστημάτων.  Ο Όμιλος Eurobank σκοπεύει να συνδυάσει την υπάρχουσα πελατειακή βάση και το επεκτεινόμενο δίκτυο καταστημάτων της NSB με την τεχνογνωσία, την οικονομική ευρωστία και τη σημαντική εμπειρία της Eurobank προς όφελος των επιχειρήσεων και ιδιωτών πελατών στη Σερβία.
Η NSB θα επωφεληθεί από τις συνέργιες στη σερβική αγορά και στην ευρύτερη περιοχή με στόχο να γίνει μια από τις κορυφαίες τράπεζες στη Σερβία, με έμφαση στην τραπεζική ιδιωτών και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βελτιώνοντας διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών της και ενδυναμώνοντας τις πελατειακές της σχέσεις σε μακροπρόθεσμη βάση.  Ο Όμιλος Eurobank σκοπεύει να διευρύνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Nacionalna štedionica – banka μέσω της προώθησης προϊόντων τα οποία έχουν ήδη αναπτυχθεί σε άλλες περιφερειακές αγορές.
Ο κ. David Watson, επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων του Ομίλου Eurobank ανέφερε: « Η Σερβία αποτελεί κύρια αγορά για τον Όμιλο Eurobank. H Nacionalna štedionica – banka είναι μια υγιής και πολλά υποσχόμενη τράπεζα η οποία θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε σημαντικά τη θέση μας στο σερβικό τραπεζικό σύστημα. Πιστεύουμε ότι η προσφορά αυτή είναι πολύ ελκυστική για όλους τους μετόχους της NSB, περιλαμβανομένου και του σερβικού κράτους, και είμαστε σίγουροι ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία, σηματοδοτώντας  μια νέα εποχή για την NSB».