Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η EFG Eurobank Ergasias στην Πολωνία

Ο τραπεζικός όμιλος της Eurobank εξασφάλισε από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές την άδεια για τη λειτουργία υποκαταστήματος στην Πολωνία.

Ο τραπεζικός όμιλος της Eurobankεξασφάλισε από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές την άδεια για τη λειτουργία υποκαταστήματος στην Πολωνία. Το κατάστημα αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2006 στην Βαρσοβία.Η λειτουργία του καταστήματος της Eurobank στην πολωνική πρωτεύουσα εντάσσεται στην ανακοινωθείσα από το παρελθόν στρατηγική της,  για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου στην τραπεζική αγορά της ευρύτερης περιοχής της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, ηEurobankμελετά τη δημιουργία δικτύου καταστημάτων στην Πολωνία για την ανάπτυξη των εργασιών της.-