Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Hellas On Line μεταβιβάζεται στην Intracom Α.Ε.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και η ΙΝΤΡΑCΟΜ Α.Ε. ανακοινώνουν ότι υπέγραψαν σήμερα (Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2005) προσύμφωνο για τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Eurobank.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και η ΙΝΤΡΑCΟΜ Α.Ε. ανακοινώνουν ότι υπέγραψαν σήμερα (Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2005) προσύμφωνο για τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Eurobank.
Η υπογραφή της οριστικής σύμβασης πωλήσεως και η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των πιο πάνω μετοχών θα λάβει χώρα μετά την διεξαγωγή οικονομικού και νομικού ελέγχου και τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων από το νόμο διοικητικών αδειών και εγκρίσεων.