Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Eurobank Χρηματιστηριακή - Ειδική Διαπραγμάτευση δέκα μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή αξιοποιώντας τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε πρόσφατα για την Ειδική Διαπραγμάτευση μετοχών, προτίθεται να ξεκινήσει αμέσως την Ειδική Διαπραγμάτευση δέκα (10) μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μόλις λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή αξιοποιώντας τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε πρόσφατα για την Ειδική Διαπραγμάτευση μετοχών, προτίθεται να ξεκινήσει αμέσως την Ειδική Διαπραγμάτευση δέκα (10) μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μόλις λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Πρόκειται για τις μετοχές των εταιριών:

Alpha Τράπεζα (ΑΛΦΑ)
Coca - Cola E.E.E. (EEEK)Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες (ΚΟΣΜΟ)Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)Εμπορική Τράπεζα (ΕΜΠ)Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ)Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ)
Τιτάν Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων (ΤΙΤΚ)

Οι παραπάνω δέκα εταιρίες μαζί με τον ΟΤΕ, στη μετοχή του οποίου η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή είναι ήδη Ειδικός Διαπραγματευτής, αποτελούν τις μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (συνολικά 57% της κεφαλαιοποίησης του Χ.Α), αντιπροσωπεύουν το 78% του συνολικού τζίρου του Χ.Α. και αποτελούν το κύριο αντικείμενο συναλλαγών των Ελλήνων και ξένων θεσμικών επενδυτών.
Αξίζει να σημειωθεί οτι στις περισσότερες από τις παραπάνω μετοχές, η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή είναι ήδη Ειδικός Διαπραγματευτής στα αντίστοιχα μετοχικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (stock futures).
Στόχος της EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ως Ειδικού Διαπραγματευτή είναι να συνεισφέρει περαιτέρω στην αύξηση της ρευστότητας των παραπάνω μετοχών, στη μείωση του μέσου ανοίγματος τιμών αγοράς – πώλησης (bid-ask spread) καθώς και στη μείωση της μεταβλητότητάς τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ωρίμανση της Ελληνικής αγοράς.  Εκτιμάται ότι ο ρόλος του Ειδικού Διαπραγματευτή με τα νέα δεδομένα θα βελτιώσει την εμπορευσιμότητα των παραπάνω μετοχών αλλά και όλης της αγοράς συνολικά, καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τα ξένα χρηματιστήρια.  Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση εμπορευσιμότητα των μετοχών των κυρίων δεικτών Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων είναι τουλάχιστον διπλάσια από την εμπορευσιμότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το τελευταίο εξάμηνο (τζίρος προς κεφαλαιοποίηση Χρηματιστηρίου Αθηνών ήταν 0,23% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2005).
Σημειώνεται οτι η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία, από το Δεκέμβριο του 2004, ως Ειδικός Διαπραγματευτής στον ΟΤΕ συμβάλλοντας στη μείωση κατά 27% του μέσου ανοίγματος τιμών (bid – offer spread) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005 σε σχέση με το 2004.
Η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με μερίδιο 17,07% στην αγορά μετοχών και 17,38% στην αγορά παραγώγων για το πρώτο εξάμηνο του 2005. Την τελευταία εξαετία δραστηριοποιείται ως Ειδικός Διαπραγματευτής στα περισσότερα προϊόντα της αγοράς Παραγώγων, έχοντας κατακτήσει μερίδιο αγοράς 18,53% στα μετοχικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (stock futures) για το 2005.