Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας της "EFG EUROBANK LEASING S.A." στη Ρουμανία, προχώρησε ο Όμιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias

Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας της “EFG EUROBANK LEASING S.A.” στη Ρουμανία, προχώρησε ο Όμιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας της “EFG EUROBANK LEASING S.A.” στη Ρουμανία, προχώρησε ο Όμιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Η EFG EUROBANK LEASING στόχο έχει να αξιοποιήσει τις σημαντικές προοπτικές και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες δυναμικής ανάπτυξης σε κάθε τoμέα της αναπτυσσόμενης με ταχείς ρυθμούς ρουμανικής αγοράς leasing (οχήματα, εξοπλισμός και ακίνητα).
Η ίδρυση της νέας εταιρείας σε συνδυασμό με την υποστήριξη και τη στενή συνεργασία της θυγατρικής Τράπεζας του Ομίλου στη Ρουμανία BANCPOST, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της παρουσίας του και στην περαιτέρω ανάπτυξη του εύρους των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της στη ρουμανική αγορά.
Η ρουμανική αγορά leasing παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης. Κατά το 2005 η αγορά Leasing παρουσιάζει ρυθμό αύξησης 30% σε σχέση με το 2004.  Το μέγεθος της αγοράς (νέα συμβόλαια) ανήλθε σε EUR 1,4 δισ το 2004, εκ των οποίων το 86% προήλθε από το leasing οχημάτων (επιβατικά, ελαφριά/βαρέα οχήματα) το 12% από το leasing εξοπλισμού και μόλις 2% από το leasing ακινήτων. Μεσοπρόθεσμα σημαντική επιχειρηματική πρόκληση για το leasing αποτελεί η αγορά του real estate, καθώς και η ταχεία ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.