Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συγχώνευση με απορρόφηση της Προόδου από την Eurobank (2)

Δεδομένης της πρότασης των Διοικήσεων της «Πρόοδος – Ελληνικές Επενδύσεις» (Πρόοδος) και της EFG Eurobank Ergasias (Eurobank) για την απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Πρόοδος – Ελληνικές Επενδύσεις» (Πρόοδος) δημοσιεύει στον Τύπο (Δευτέρα 13 Ιουνίου 2005) πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης που προτείνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Προόδου κατά ποσό €130 εκατομμυρίων.
Δεδομένης της πρότασης των Διοικήσεων της «Πρόοδος – Ελληνικές Επενδύσεις» (Πρόοδος) και της EFG Eurobank Ergasias (Eurobank) για την απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Πρόοδος – Ελληνικές Επενδύσεις» (Πρόοδος) δημοσιεύει στον Τύπο (Δευτέρα 13 Ιουνίου 2005) πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης που προτείνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Προόδου κατά ποσό €130 εκατομμυρίων.
Όπως ανακοινώθηκε και σήμερα, Παρασκευή 10.6.2005:
  1. Κάθε Μέτοχος Προόδου που κατέχει σήμερα 2 μετοχές μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα κατέχει 5 μετοχές. Αντιστοίχως, κάθε Μέτοχος Προόδου που κατέχει σήμερα 10 μετοχές, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα κατέχει 25 μετοχές Προόδου έχοντας καταβάλει €40,32.
  2. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών Προόδου (μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) και Eurobank είναι 7,9 προς 1.
  3. Ο κάθε Μέτοχος Προόδου που κατέχει σήμερα 10 μετοχές, εφόσον συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα αποκτήσει 3,16 μετοχές Eurobank με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
  4. Με βάση την χθεσινή (9.6.2005) τιμή κλεισίματος της μετοχής της Eurobank (€25,28), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά την σημερινή (προ αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου) μετοχή της Προόδου σε €3,97, δηλαδή premium 15% επί της χθεσινής χρηματιστηριακής της τιμής και discount 6%  επί της εσωτερικής της αξίας.
Για λόγους διαδικαστικούς, που δεν αλλοιώνουν την ουσία της αυξήσεως, απεφασίσθη –  όπως αποτυπώνεται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως που δημοσιεύεται – ο Μέτοχος που θα συμμετάσχει στην αύξηση να κληθεί να καταβάλει το ήδη ανακοινωθέν ποσό, που για την μονάδα διαπραγματεύσεως 10 μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι €40,32. ΄Ομως,  το ποσό αυτό θα αντιστοιχεί σε 14 νέες μετοχές (για την απόκτηση εκάστης καταβάλλεται €2,88) και συνολικά ο Μέτοχος, με μία δωρεάν μετοχή που θα έχει εν τω μεταξύ λάβει, θα έχει τελικά για τις υφιστάμενες σήμερα 10, συνολικά 25 μετοχές. Αυτές οι νέες μετοχές θα αποτελέσουν και την βάση για την σχέση ανταλλαγής με μετοχές της Eurobank, η οποία, όπως έχει ανακοινωθεί, είναι 7,9 προς 1.