Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank-ΜΕΛΛΟΝLINE Εισαγωγών-Εξαγωγών & Eurobank-ΜΕΛΛΟΝLINE Πληρωμών-Εισπράξεων

Η Τράπεζα EFG Eurobank Εrgasias, πρωτοπόρος στο σχεδιασμό νέων προϊόντων για την ελληνική επιχείρηση, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες δημιούργησε δύο (2) καινοτόμες εφαρμογές, τις Eurobank–ΜΕΛΛΟΝLINE Εισαγωγών-Εξαγωγών και Eurobank–ΜΕΛΛΟΝLINE Πληρωμών-Εισπράξεων.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Εrgasias, πρωτοπόρος στο σχεδιασμό νέων προϊόντων για την ελληνική επιχείρηση, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες δημιούργησε δύο (2) καινοτόμες  εφαρμογές, τις Eurobank–ΜΕΛΛΟΝLINE Εισαγωγών-Εξαγωγών και Eurobank–ΜΕΛΛΟΝLINE Πληρωμών-Εισπράξεων.
Με την εφαρμογή Eurobank–ΜΕΛΛΟΝLINE Εισαγωγών-Εξαγωγών η επιχείρηση καταργεί χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες, όπως η αποστολή πολλών εγγράφων στην Τράπεζα και η παραλαβή από αυτήν των αντίστοιχων παραστατικών, τα οποία απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία εισαγωγή ή εξαγωγή, αφού εφεξής η επιχείρηση συναλάσσεται ηλεκτρονικά με την Τράπεζα για όλες τις διαδικασίες που αφορούν στις εισαγωγές-εξαγωγές 24 ώρες το 24ωρο μέσα από ένα εξαιρετικά ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας.
Η υπηρεσία αυτή πλαισιώνεται από ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης εμπορικών συναλλαγών στον διαδικτυακό χώρο του www.eurobank.grκαθώς και μία δέσμη προϊόντων Εισαγωγών – Εξαγωγών που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης για:
  • Μείωση των λειτουργικών της δαπανών
  • Πλήρη και άμεση ενημέρωση,
  • Μείωση πιστωτικών και συναλλαγματικών κινδύνων και
  • Ρευστότητα.
Προσφέρονται προϊόντα για την αποτελεσματική διαχείριση των συναλλαγματικών κινδύνων συναλλαγών Εισαγωγών – Εξαγωγών, όπου η επιχείρηση έχει δυνατότητα να συμφωνήσει σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για χρονικό ορίζοντα από μία εβδομάδα έως ένα έτος ανεξαρτήτως ποσού και να επιλέξει την ημερομηνία εκτέλεσης της συναλλαγής του με βάση την ισοτιμία αυτή.  Οι προεξοφλήσεις απαιτήσεων από Εξαγωγές εξασφαλίζουν στην επιχείρηση ρευστότητα, συνεπικουρώντας στην κάλυψη επενδυτικών προγραμμάτων, στην εντατικοποίηση του κύκλου παραγωγής και πωλήσεων και στην μετουσίωση της απαίτησης σε πραγματοποιηθέν έσοδο. Παράλληλα η Eurobank υποστηρίζοντας τις εισαγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, αναλαμβάνει την προεξόφληση των υποχρεώσεων τους προς τους προμηθευτές.
Η εφαρμογή Eurobank–ΜΕΛΛΟΝLINE Πληρωμών-Εισπράξεων αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης συναλλαγών προσφέροντας πλήρη και άμεση ενημέρωση, μείωση του λειτουργικού κόστους, αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας και δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου και της περιοδικότητας των πληρωμών – εισπράξεων.  Οι καθημερινές και χρονοβόρες διαδικασίες όπως ισχύουν μέχρι σήμερα με επισκέψεις υπαλλήλων της επιχείρησης στην Τράπεζα, αποστολή παραστατικών μέσω φαξ ή άλλων μεθόδων, η συνεχής επικοινωνία για επιβεβαίωση εκτέλεσης των συναλλαγών είναι πλέον παρελθόν.
Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να δημιουργεί αυτόματα από το λογιστικό πρόγραμμα που διαθέτει:
  • Αρχεία μαζικών εντολών για πληρωμές πελατών συνεργατών της, οι οποίοι τηρούν λογαριασμούς σε τράπεζες στην Ελλάδα.
  • Αρχεία μαζικών εντολών για εισπράξεις οφειλών πελατών συνεργατών της, που τηρούν λογαριασμούς σε τράπεζες στην Ελλάδα.
  • Ειδικά για τις ναυτιλιακές εταιρείες, το αρχείο μαζικών εντολών πληρωμών είναι δυνατόν να περιέχει και εντολές για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Οι δύο νέες εφαρμογές της Eurobank, παρέχουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να διεκπεραιώνει από τα γραφεία της πολυσύνθετες συναλλαγές, εξανεμίζουν χρονοβόρες διαδικασίες που μέχρι τώρα οδηγούσαν σε αύξηση του κόστους λειτουργίας της και εντάσσονται στη φιλοσοφία της Τράπεζας να στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα και πρωτοβουλία και να καλύπτει, στο ανταγωνιστικό περιβάλλον κάθε επιχειρηματική ανάγκη.