Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τιτλοποίηση μέρους Στεγαστικών Δανείων

Σε νέα τιτλοποίηση μέρους των στεγαστικών δανείων πρώτης υποθήκης προτίθεται να προχωρήσει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Σε νέα τιτλοποίηση μέρους των στεγαστικών δανείων πρώτης υποθήκης προτίθεται να προχωρήσει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση είναι η Citibank, η Morgan Stanley και η EFG Telesis Finance.  Στα πλαίσια της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα σειρά παρουσιάσεων σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές και επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού.
Το προϊόν της νέας τιτλοποίησης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους του διευρυνόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος της Τράπεζας, η οποία έτσι αξιοποιεί μια πηγή μακροπρόθεσμης κάλυψης των αναγκών της σε άντληση κεφαλαίων.  Από το συνολικό ποσό της έκδοσης ύψους €750 εκατ., ποσό €690 εκατ. έχει rating ΑΑΑ, ποσό €37,5 εκατ. είναι με rating A και ποσό €22,5 εκατ. με rating BBB, όπως αξιολογούνται από τους πιστοληπτικούς οίκους S&P, Moody’s και Fitch.  Η διάθεση των τίτλων αναμένεται να ολοκληρωθεί την εβδομάδα 6-10 Ιουνίου.
Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων της Eurobank (ύψους €750 εκατ.) έτυχε ευρείας αποδοχής από ξένους θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τη σημαντική υπερκάλυψή της.