Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Παρουσίαση Private Banking στη Λάρισα

Παρουσίαση με θέμα τις «Πρόσφατες Εξελίξεις και Τάσεις στις Διεθνείς Κεφαλαιαγορές», πραγματοποιήθηκε (14 Απριλίου 2005) στη Λάρισα, από ανώτερα στελέχη του Private Banking, της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Παρουσίαση με θέμα τις «Πρόσφατες Εξελίξεις και Τάσεις στις Διεθνείς Κεφαλαιαγορές», πραγματοποιήθηκε (14 Απριλίου 2005) στη Λάρισα, από ανώτερα στελέχη του Private Banking, της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Οι προσκεκλημένοι ενημερώθηκαν για τις θέσεις της Eurobank αναφορικά με την πορεία των οικονομικών εξελίξεων στις ξένες αλλά και την εγχώρια κεφαλαιαγορά, καθώς και τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των επενδύσεων, στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η παρουσίαση αυτή αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας που έχει αναπτύξει το Private Banking της Eurobank για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των πελατών του για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, καθώς και για τις δραστηριότητες, τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες και τα προϊόντα του Private Banking της Τράπεζας.
Η εκδήλωση, διοργανώθηκε από τη μονάδα Private Banking Βόλου, διευθυντής της οποίας είναι η κα. Ελένη Περδικάρη. Η Μονάδα Private Banking Βόλου εξυπηρετεί μεγάλους ιδιώτες πελάτες της περιφέρειας της Θεσσαλίας.
Το θέμα της παρουσίασης ανέπτυξαν αναλυτικά τα στελέχη της Eurobank, κ.κ. Επαμεινώνδας Τσακνάκης, Διευθυντής Δικτύου Private Banking, Πάρις Καράσσο, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής EFG Eurobank Asset Management & Επικεφαλής του Τμήματος Επενδυτικής Στρατηγικής, Αλέξανδρος Τσουκόπουλος, Διευθυντής Διαχείρισης Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων και Μαρία-Θηρεσία Λαζανά, επικεφαλής του τμήματος Tax Advisory της Διεύθυνσης Private Banking.