Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ προς την Εταιρεία Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ Α.Β.Ε.

Υπογράφηκε στις 18.09.2002 σύμβαση χορήγησης κοινοπρακτικού δανείου ύψους € 8.800.000 προς την εταιρεία Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ Α.Β.Ε. με Οργανωτή την EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογράφηκε στις 18.09.2002 σύμβαση χορήγησης κοινοπρακτικού δανείου ύψους € 8.800.000 προς την εταιρεία Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ Α.Β.Ε. με Οργανωτή την EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Τη διαχείριση του Δανείου έχει αναλάβει η Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ενώ στο Δάνειο συμμετέχουν οι τράπεζες EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., ABN AMRO BANK N.V., ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E και ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.. Το Δάνειο είναι τριετούς διάρκειας και η χορήγηση του έχει ως σκοπό την αναχρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας.