Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Όμιλος ασφαλιστικών εταιρειών EFG Eurolife

«Οι μεγάλες ανάγκες του αύριο αντιμετωπίζονται με μικρές αποταμιεύσεις σήμερα» είναι το μήνυμα, προς το ευρύ κοινό, της EFG Eurobank Ergasias, που αναλαμβάνει πολυδιάστατη πρωτοβουλία για να κατανοηθεί η επιτακτική ανάγκη του προσωπικού οικονομικού προγραμματισμού αποταμίευσης, για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος στην περίοδο της συνταξιοδότησης.
«Οι μεγάλες ανάγκες του αύριο αντιμετωπίζονται με μικρές αποταμιεύσεις σήμερα» είναι το μήνυμα, προς το ευρύ κοινό, της EFG Eurobank Ergasias, που αναλαμβάνει πολυδιάστατη πρωτοβουλία για να κατανοηθεί η επιτακτική ανάγκη του προσωπικού οικονομικού προγραμματισμού αποταμίευσης, για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος στην περίοδο της συνταξιοδότησης.
Σε συνέντευξη τύπου (17 Μαρτίου 2005) ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Νικόλαος Νανόπουλος, υπογράμμισε ότι ο όμιλος της Τράπεζας, ως πρωτοπόρος οικονομικός οργανισμός, θέτει σε νέες βάσεις την δραστηριότητα που ξεκίνησε επιτυχώς προ τετραετίας στην ασφαλιστική αγορά, για να συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών αναγκών σε συνδυασμό και με τα δημογραφικά μας προβλήματα.  Και προσέθεσε: «Το θέμα της ασφάλισης είναι ένα από τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά θέματα της εποχής, τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.  Είναι ένα σύνθετο, αλλά και ευαίσθητο θέμα το οποίο για διαφόρους λόγους θα απασχολήσει τους πολίτες όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια.  Εμείς από την πλευρά μας θα επιδιώξουμε, συνεπείς προς τις αρχές μας περί παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητος, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της αγοράς και του κοινού» κατέληξε ο κ. Ν. Νανόπουλος.
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Βύρων Μπαλλής, ανέλυσε καταρχάς τις δημογραφικές τάσεις στην Ευρώπη και τα εθνικά ασφαλιστικά συστήματα, που αδυνατούν ουσιαστικά να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες του ενεργού πληθυσμού και τόνισε ότι «το κέντρο βάρους θα μετατοπισθεί από τα εθνικά ασφαλιστικά συστήματα προς τα προγράμματα προσωπικής ασφάλισης-συνταξιοδότησης». Το 1/6 του πληθυσμού της Ευρώπης, είπε ο κ. Μπαλλής, έχει ηλικία άνω των 64 ετών (σύμφωνα με τα στοιχεία του 2000), ενώ το ποσοστό του πληθυσμού κάτω των 15 ετών μειώνεται σταθερά και από 24% που ήταν το 1975 έπεσε στο 17% το 2000. Τόσο τα δημογραφικά όσο και τα συνταξιοδοτικά στοιχεία για την Ελλάδα, είπε ο κ. Μπαλλής, είναι δυσμενέστερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, με όλες τις απογραφές που διενεργήθηκαν από το 1971 μέχρι και σήμερα να καταδεικνύουν τάση μείωσης του πληθυσμού κάτω των 15 ετών με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού από 65 ετών και άνω. ¶ρα συνεχώς μειώνεται ο αριθμός των εργασιακά ενεργών πολιτών ενώ ταυτόχρονα αυξάνει ταχύτατα ο αριθμός των συνταξιοδοτουμένων. Είναι χαρακτηριστικό, είπε ο κ. Μπαλλής ότι «το έτος 2050 σε κάθε 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα θα αντιστοιχούν οικονομικά εξαρτώμενα 9 άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα θα είναι συνταξιούχοι.  Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογισθεί κανείς ότι πέρα από την υπογεννητικότητα, η προσδοκία ζωής έχει ξεπεράσει τα 80 χρόνια.  Κατά συνέπεια η λεγόμενη «τρίτη ηλικία» δηλαδή η περίοδος της ζωής μετά τη συνταξιοδότηση έχει διάρκεια πάνω από τη μισή εργασιακή ζωή.  Μια περίοδος, η οποία πέρα από την ανάγκη πόρων για μια αξιοπρεπή διαβίωση, επιβαρύνεται συνήθως από πρόσθετα έξοδα κάλυψης αναγκών υγείας». Στη συνέχεια ο κ. Μπαλλής αναφέρθηκε στα εθνικά ασφαλιστικά συστήματα τονίζοντας ότι δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτές τις εξελίξεις και καταρρέουν υπό το βάρος των ελλειμμάτων, οδηγώντας αφενός μεν σε συνεχή αύξηση των εισφορών αφετέρου δε σε μείωση των συντάξεων με παράλληλη αύξηση των ορίων ηλικίας και συνταξιοδότησης, με ότι αυτά συνεπάγονται. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank ανέλυσε στη συνέχεια το καθεστώς και την αντίληψη που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Αμερική αναφορικά με τον ρόλο και τη σημασία της ιδιωτικής μέριμνας για τη συνταξιοδότηση, καταδεικνύοντας ότι στην Ελλάδα υστερούμε σημαντικά αφού η χώρα μας καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη ιδιωτική ασφάλιση, και υστερεί 6 φορές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Ο κ. Μπαλλής αφού ανέφερε ότι ο ρόλος του κράτους είναι βασικός για να καταστεί συνείδηση ο οικονομικός προγραμματισμός για τις ανάγκες μετά τον εργασιακό βίο, τόνισε ότι «σημαντική ευθύνη έχουν αφενός μεν οι επιχειρήσεις που πρέπει να προωθούν την αποταμίευση με εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, αφετέρου δε οι ασφαλιστικές εταιρείες και βεβαίως οι τράπεζες, οι οποίες με τα προγράμματα αποταμίευσης, γνωστά και ως ασφάλειες ζωής, εξελίσσονται διεθνώς σε κύριο παράγοντα παροχής συνταξιοδοτικών υπηρεσιών». Αυτή τη διεθνή τάση της ανάπτυξης ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζικού συστήματος, γνωστού και ως bancassurance, αναπτύσει στην Ελλάδα η Eurobank, η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων. H Eurobank, επεσήμανε ο κ. Μπαλλής, «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, σήμερα ανακοινώνει μία νέα πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της μακροχρόνιας αποταμίευσης και τη δημιουργία κεφαλαίου για το μέσο Έλληνα με τη σταδιακή δημιουργία ενός κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίουτο οποίο θα απολαύσει όταν θα έρθει η στιγμή της σύνταξης δηλαδή όταν αρχίσει τη νέα φάση της ζωής μετά τα 60-65 του χρόνια. Το κεφάλαιο αυτό θα μπορεί βεβαίως να χρησιμοποιηθεί και νωρίτερα εάν παρουσιασθεί κάποια έκτακτη ανάγκη». Ως παράδειγμα αναφέρθηκε ότι η επένδυση €1100 το χρόνο ή €90 το μήνα, ατόμου ηλικίας 25 ετών, ισοδυναμεί, υπό προϋποθέσεις, σε σχηματισμό, στο 65ο έτος του ασφαλισμένου, κεφαλαίου της τάξεως των €329.000 ή στην παροχή ισοβίου μηνιαίου εισοδήματος €1700.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία και τη στρατηγική του ομίλου ασφαλιστικών εταιρειών EFG Eurolife, ενός ομίλου που λειτουργεί αυτόνομα μέσα στα πλαίσια της μητρικής Τράπεζας, προσφέροντας ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε δραστηριότητα.
Η επικοινωνία των εταιρειών αυτών με το σήμα «EFG Eurolife», εμπεριέχει την ανθρωποκεντρική αντίληψη των εταιρειών αυτών και της Τράπεζας, τόσο κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και την προώθησή τους, όσο και την διηνεκή στήριξη του πελάτη. «Η αξιοπιστία μας, η γνώση, η ευρωστία αποτελούν παράλληλα εχέγγυα για τον επενδυτή-ασφαλιζόμενο», τόνισε ο κ. Σαρρηγεωργίου, που πρόσθεσε ότι, αν και έχει παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, μόλις τέσσερα χρόνια, από την δραστηριοποίηση των εν λόγω εταιρειών στην ασφαλιστική αγορά, έχουν κατακτήσει σημαντικά μερίδια καταγράφοντας θετικά οικονομικά αποτελέσματα.  Έτσι, με βάση τα αποτελέσματα του 2004, η EFG Eurolife ήταν σε απόσταση αναπνοής η δεύτερη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Ζωής στην Ελλάδα σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και η πλέον κερδοφόρος.  Η EFG Aσφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία μεσιτικών εργασιών στην Ελλάδα. Τα συνολικά ασφάλιστρα Ζωής και Γενικών Ασφαλειών, ανήλθαν το 2004 σε €268,8 εκατ. ενώ η κερδοφορία ξεπέρασε τα €30 εκατ.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες EFG Eurolife, κατέληξε ο κ. Σαρρηγεωργίου, όπως έχουν διαμορφωθεί, προσφέρουν πλέον ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες είτε αυτές καλύπτουν την περιουσία, είτε την υγεία, είτε τη σύνταξη.
Φωτογραφίες από την εκδήλωση 1 - 2