Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συμφωνία Εθελοντικού Κώδικα Συμπεριφοράς

Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία Εθελοντικού Κώδικα Συμπεριφοράς κατά την προσυμβατική ενημέρωση για στεγαστικά δάνεια, που ισχύει από αύριο, εφαρμόζεται ήδη από την 4η Σεπτεμβρίου 2002, από την EFG Eurobank Ergasias.

Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία Εθελοντικού Κώδικα Συμπεριφοράς κατά την προσυμβατική ενημέρωση για στεγαστικά δάνεια, που ισχύει από αύριο, εφαρμόζεται ήδη από την 4η Σεπτεμβρίου 2002, από την EFG Eurobank Ergasias.
Με την ευκαιρία αυτή, σημειώνεται ότι η EFG Eurobank Ergasias αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκληρωμένη και διαφανή ενημέρωση των πελατών της προκειμένου να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, όπως είναι η λήψη στεγαστικού δανείου. Για το σκοπό αυτό έχει, άλλωστε, δημιουργήσει, εδώ και χρόνια το θεσμό των εξειδικευμένων Συμβούλων Στέγης. Ο ρόλος του Συμβούλου Στέγης είναι να καταγράφει και να κατανοεί τις ιδιαίτερες στεγαστικές ειδικές ανάγκες κάθε πελάτη, να τον ενημερώνει για τα προγράμματα της EFG Eurobank Ergasias και να του προτείνει τη στεγαστική λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του. Υπενθυμίζεται ότι η Συμφωνία Εθελοντικού Κώδικα Συμπεριφοράς έχει υπογραφεί μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Καταναλωτών και των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Η Συμφωνία αποτελεί πλαίσιο κανόνων που πρέπει να διέπουν την πρακτική των τραπεζών κατά την ενημέρωση των πελατών και την προετοιμασία των συμβάσεων για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων.