Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμβουλοι έκδοσης για την έκδοση υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, ενεργώντας για λογαριασμό της υπό ίδρυση θυγατρικής της εταιρείας EFG Hellas Funding Limited, ανέθεσε στις Τράπεζες Deutsche Bank και UBS Investment Bank να ενεργήσουν από κοινού μαζί της ως σύμβουλοι έκδοσης για την επικείμενη έκδοση υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων με τη μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier 1 Capital).
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, ενεργώντας για λογαριασμό της υπό ίδρυση θυγατρικής της εταιρείας EFG Hellas Funding Limited, ανέθεσε στις Τράπεζες Deutsche Bank και UBS Investment Bank να ενεργήσουν από κοινού μαζί της ως σύμβουλοι έκδοσης για την επικείμενη έκδοση υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων με τη μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier 1 Capital).