Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συμφωνία για τους όρους εξαγοράς του 100% της Αττικής Κερδώος Ερμής Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Σε συμφωνία για τους όρους εξαγοράς του 100% της Αττικής Κερδώος Ερμής Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατέληξαν σήμερα, ο όμιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, η Τράπεζα Αττικής (η οποία ελέγχει το 51% της προς εξαγορά εταιρείας) και οι λοιποί ιδιώτες μέτοχοι της Χρηματιστηριακής.
Σε συμφωνία για τους όρους εξαγοράς του 100% της Αττικής Κερδώος Ερμής Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατέληξαν σήμερα, ο όμιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, η Τράπεζα Αττικής (η οποία ελέγχει το 51% της προς εξαγορά εταιρείας) και οι λοιποί ιδιώτες μέτοχοι της Χρηματιστηριακής.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋποθέτει επιπλέον τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και την ολοκλήρωση λογιστικού και νομικού ελέγχου.
Η εταιρεία Αττικής Κερδώος Ερμής Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει ιδρυθεί από τον Αναστάσιο Σιαφάκα και αποτελεί μια από τις ιστορικές χρηματιστηριακές εταιρείες της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Το 2004 κατείχε την 19η θέση σε αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μερίδιο αγοράς 0,81% και με βασικό πυρήνα της πελατειακής της βάσης ιδιώτες επενδυτές.
Η συμφωνία για την εξαγορά της Αττικής Κερδώος Ερμής Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για την περαιτέρω ποιοτική διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στο χώρο της Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, είναι η 1η εταιρεία σε αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μερίδιο αγοράς 16,08% τον Ιανουάριο 2005, όπως και στο Χρηματιστήριο Παραγώγων με μερίδιο αγοράς 17,53%. Παράλληλα προσφέρει ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συναλλαγών σε μετοχές και παράγωγα στο εξωτερικό όπου το επενδυτικό ενδιαφέρον αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.
Με τη νέα αυτή επιχειρηματική συμφωνία εδραιώνεται περαιτέρω η θέση της στην Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά με την προσθήκη σημαντικών χαρτοφυλακίων ιδιωτικής πελατείας που θα έχουν πρόσβαση στην συνολική γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Όμιλο της Eurobank.