Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή επιτοκίων σε μερικά από τα προγράμματα Στεγαστικής Πίστης

Αναπροσαρμογή επιτοκίων σε μερικά από τα προγράμματα Στεγαστικής Πίστης 17/10/2002

Αναπροσαρμογή επιτοκίων σε μερικά από τα προγράμματα Στεγαστικής Πίστης
17/10/2002

Η EFG Eurobank Ergasias προχωρά σε αναπροσαρμογή επιτοκίων σε μερικά από τα προγράμματα στεγαστικής πίστης EuroHome, σε συνέχεια αντιστοίχων διαφοροποιήσεων που καταγράφονται, τις τελευταίες εβδομάδες, στην αγορά επιτοκίων του ευρώ. Κύριο χαρακτηριστικό των αλλαγών είναι η μείωση των σταθερών επιτοκίων για μεγαλύτερες περιόδους, όπως είναι η αρχική τριετία ή πενταετία του στεγαστικού δανείου. Σημειώνεται ότι η επιλογή σταθερού επιτοκίου για μακρότερες χρονικές περιόδους προσφέρει αυξημένη ασφάλεια πρόβλεψης για τους πελάτες κυρίως ως προς τις αυξομειώσεις των επιτοκίων στην ευρωπαϊκή αγορά χρήματος, πλεονέκτημα που ενισχύεται μετά τη μείωση των αντιστοίχων επιτοκίων. Συγκεκριμένα, μειώνεται το επιτόκιο στεγαστικών προγραμμάτων EuroHome σταθερής περιόδου για 3 έτη στο 6,00% (από 6,25%), ενώ το σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 5 έτη μειώνεται στο 6,30% (από 6,45%). Το σταθερό επιτόκιο για τη μακρότερη περίοδο των δέκα πρώτων ετών, παραμένει αμετάβλητο στο 6,95%. Προσαρμόζεται επίσης, για τους ίδιους λόγους, το σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα δύο έτη σε 4,90% (από 4,70%), ενώ το σταθερό για το πρώτο έτος παραμένει αμετάβλητο στο 3,65%.
Καμμία αλλαγή δεν επέρχεται στο κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικών δανείων, το οποίο παραμένει στο 5,75%.