Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διοικητικές Αλλαγές

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για επέκταση των δραστηριοτήτων της εκτός Ελλάδος, παράλληλα με την ανάπτυξη της τραπεζικής επιχειρήσεων και ιδιωτών, η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχώρησε σε διοικητικές αλλαγές.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για επέκταση των δραστηριοτήτων της εκτός Ελλάδος, παράλληλα με την ανάπτυξη της τραπεζικής επιχειρήσεων και ιδιωτών, η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχώρησε σε διοικητικές αλλαγές.
Με πράξη Διοικήσεως ο κ. Χρήστος Κομιόπουλος αναλαμβάνει Σύμβουλος Διοίκησης με αντικείμενο να συνδράμει τις διοικήσεις των περιφερειακών τραπεζών  στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιφέρεια στην ανάπτυξη υποδομής, πελατολογίων και εργασιών στον τομέα της τραπεζικής επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών leasing και  factoring.
Η κα Ιάσμιν Ράλλη αναλαμβάνει Σύμβουλος Διοίκησης με αντικείμενο να συνδράμει τις διοικήσεις των περιφερειακών τραπεζών στην Νότιο Ανατολική Ευρώπη στην ανάπτυξη, οργάνωση και έλεγχο των μονάδων Treasury με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζουν οι διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Ταυτόχρονα, ο κ. Φωκίων Καραβίας προάγεται σε Γενικό Διευθυντή Διεθνών Κεφαλαιαγορών.  Ο κ. Γεώργιος Μαρίνος προάγεται σε Γενικό Διευθυντή Corporate Banking.  Ο κ. Μιχαήλ Βλασταράκης προάγεται σε Γενικό Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων. Ο κ. Ευάγγελος Κάββαλος προάγεται σε Γενικό Διευθυντή Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων.  Ο  κ. Ευθύμιος Μπουλούτας προάγεται σε Γενικό Διευθυντή  Private Banking.  Οι νέοι Γενικοί Διευθυντές θα συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή.