Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Προχωρά η EFG Eurobank Ergasias με τη δημιουργία νέας εταιρίας Leasing με την επωνυμία EFG Leasing EAD (Βουλγαρία)

Στην δυναμική είσοδό της στην αγορά Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) στην Βουλγαρία προχωρά η EFG Eurobank Ergasias με τη δημιουργία νέας εταιρίας Leasing με την επωνυμία EFG Leasing EAD.
Στην δυναμική είσοδό της στην αγορά  Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) στην Βουλγαρία προχωρά η EFG Eurobank Ergasias με τη δημιουργία νέας εταιρίας Leasing  με την επωνυμία EFG Leasing EAD.
Η νέα εταιρία δραστηριοποιείται ήδη με επιτυχία προσφέροντας ευρύ φάσμα προϊόντων Leasing μέσω του δικτύου των 124 καταστημάτων της Postbank AD, που όπως είναι γνωστό ανήκει στον όμιλο της Eurobank.
Στόχος της νέας εταιρίας είναι να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης επαγγελματικών οχημάτων, επιβατηγών αυτοκινήτων, βιομηχανικού, εμπορικού, κατασκευαστικού, ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
H ταχύτατα αναπτυσσόμενη οικονομία της Βουλγαρίας προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων τις οποίες η EFG Leasing EAD έχει όλες τις δυνατότητες να υποστηρίξει δυναμικά διαθέτοντας την υψηλή τεχνογνωσία και την υποστήριξη του Ομίλου της Eurobank. Όπως είναι γνωστό η EFG Eurobank Ergasias Leasing έχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.