Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΠΡΟΟΔΟΣ - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.

Η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις ΑΕ» που πραγματοποιήθηκε σήμερα (11.01.2005), απέρριψε, με ποσοστό 64,84%, το αίτημα της Laxey Partners Ltd για αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πρόοδος».
Η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις ΑΕ» που πραγματοποιήθηκε σήμερα (11.01.2005), απέρριψε, με ποσοστό 64,84%, το αίτημα της Laxey Partners Ltd για αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πρόοδος».
Στη συνέλευση εκπροσωπήθηκε το 73,27% των μετόχων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η «Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις ΑΕ», στις 31.12.2004, κατείχε την τρίτη θέση, από πλευράς συνολικού καθαρού ενεργητικού, το δε discount της μετοχής ανήρχετο σε 0,99% έναντι 12,50% του μέσου όρου του κλάδου. Από την αρχή του έτους μέχρι τις 31.12.2004, η εσωτερική αξία της μετοχής (αναπροσαρμοσμένη για το μέρισμα) σημείωσε αύξηση 19,77%. Η απόδοση αυτή κατατάσσει την «Πρόοδος» στην πρώτη θέση μεταξύ των 20 εταιριών του κλάδου. Κατά την ίδια περίοδο η τιμή της μετοχής αυξήθηκε κατά 34,23%.
Η διοίκηση της εταιρίας τιμώντας την εμπιστοσύνη των μετόχων της, δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει με συνέπεια την προσπάθειά της για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της στα πλαίσια πάντα των νομοθετικών διατάξεων, του Κώδικα Δεοντολογίας των Θεσμικών Επενδυτών και της σωστής Εταιρικής Διακυβέρνησης.