Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Bancpost

Σε αύξηση του ποσοστού της κατά 5,13% στη Ρουμανική Τράπεζα Bancpost προχώρησε η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias μετά την συμφωνία εξαγοράς των μετοχών που κατείχε ο Ρουμανικός Επενδυτικός Οργανισμός SIF Muntenia στη ρουμανική Τράπεζα.
Σε αύξηση του ποσοστού της κατά 5,13% στη Ρουμανική Τράπεζα Bancpost προχώρησε η  Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias μετά την συμφωνία εξαγοράς των μετοχών που κατείχε ο Ρουμανικός Επενδυτικός Οργανισμός SIF Muntenia στη ρουμανική Τράπεζα. Η συμφωνία υπεγράφη στις 21 Δεκεμβρίου 2004 στο Βουκουρέστι.
Η Eurobank κατέχει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην Bancpost και ήδη ασκεί τη διοίκηση της Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι η Eurobank έχει δικαίωμα εξαγοράς πρόσθετων μετοχών της Bancpost που σήμερα κατέχονται από την GE Capital, την ΕΒRD και το IFC. Το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών της GE Capital θα εξασκηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2005, ενώ τα αντίστοιχα δικαιώματα για τις μετοχές της EBRD και του IFC μπορούν να εξασκηθούν από το 2006 έως και το 2008.
Η Bancpost Ρουμανίας, με δίκτυο 160 καταστημάτων είναι η έκτη μεγαλύτερη Τράπεζα στη χώρα με ρυθμούς ανάπτυξης κατά πολύ υψηλότερους του μέσου όρου της Ρουμανικής αγοράς και προσφέρει όλο το φάσμα τραπεζικών προϊόντων σε εταιρίες και ιδιώτες πελάτες .
Η τελευταία αυτή εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Eurobank για αύξηση του μεριδίου της Τράπεζας σε όλες τις θυγατρικές της στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στόχος ο οποίος έχει επιτευχθεί πλήρως στην Βουλγαρία και τη Σερβία και υλοποιείται σταδιακά στη Ρουμανία.