Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δύο νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures

Δύο νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν εγγύηση 100% στη λήξη επί του αρχικού κεφαλαίου ταυτόχρονα με δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Δύο νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν εγγύηση 100% στη λήξη επί του αρχικού κεφαλαίου ταυτόχρονα με δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Πρόκειται για δύο προϊόντα σε Ευρώ που διατίθενται στους επενδυτές από τις 21 – 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
  • Alternative Range Accrual: Πρόκειται για επένδυση διάρκειας 12 μηνών σε ευρώ (EUR) με απόδοση η οποία συνδέεται με τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου (EUR/USD). O επενδυτής δικαιούται στη λήξη απόδοση που εξαρτάται από τον αριθμό των εργάσιμων ημερών κατά τον οποίο η ισοτιμία EUR/USD κινείται εντός συγκεκριμένου εύρους διακύμανσης, που έχει προκαθοριστεί πριν η ισοτιμία βρεθεί εκτός εύρους.
  • Altiplano: Αφορά επένδυση διάρκειας 4 ετών σε ευρώ (EUR) με απόδοση που συνδέεται με την πορεία 20 μετοχών διεθνών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η μέγιστη δυνατή απόδοση του προϊόντος είναι 9% ετησίως εφόσον η τιμή καμίας από τις μετοχές δεν θα είναι χαμηλότερη από το 70% της αντίστοιχης αρχικής τιμής τους, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση ο επενδυτής λαμβάνει μια εγγυημένη απόδοση 1% ετησίως. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα παραπάνω προϊόντα είναι 10.000 ευρώ (EUR). Τα νέα προϊόντα διατίθενται, με σειρά προτεραιότητας, από τις Μονάδες Private Banking και το δίκτυο καταστημάτων της EFG Eurobank Ergasias σε όλη την Ελλάδα.
  •