Πληρωμή Προσωρινού Μερίσματος χρήσεως 2004 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πληρωμή Προσωρινού Μερίσματος χρήσεως 2004

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα :
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα :
α) Οι Μέτοχοι της Τράπεζας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 26.11.2004, δικαιούνται του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2004, ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή, η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 22ας Οκτωβρίου 2004. Κατά συνέπεια, από τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2004 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2004.
β) Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται στους ανωτέρω δικαιούχους, από την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2004. Το προσωρινό μέρισμα των μετόχων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους την Τετάρτη 15.12.2004. Οι υπόλοιποι μέτοχοι μπορούν να το εισπράξουν, από την Τετάρτη 15.12.2004, από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τράπεζας: Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα, τηλ: 210-3357158, 210-3357159.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2004
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.