Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

"Ταμειακός Λογαριασμός Eurobank" Σύστημα επιβράβευσης Ελευθέρων Επαγγελματιών και Μικρών Επιχειρήσεων

Ένα νέο προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις προσφέρει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Ένα νέο προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις προσφέρει  η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Το νέο πρόγραμμα «Ταμειακός Λογαριασμός Eurobank» απευθύνεται σε πελάτες της Τράπεζας, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις οι οποίοι ανάλογα με τη χρήση του δανειακού τους λογαριασμού, θα απολαμβάνουν προνομιακό επιτόκιο στις καταθέσεις τους.
Μέσω του νέου Προγράμματος παρέχεται στον πελάτη επαγγελματία της Τράπεζας η αναγκαία ρευστότητα για την υλοποίηση των επαγγελματικών του σχεδίων, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις στα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησής του.
Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της Eurobank για σφαιρική και πολύπλευρη αντιμετώπιση των αναγκών των Ελευθέρων Επαγγελματιών και Μικρών Επιχειρήσεων.  Στο πλαίσιο αυτό, ο επαγγελματίας και η μικρή επιχείρηση έχουν πρόσβαση σε μια πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών ενώ παράλληλα επιβραβεύονται όσο διευρύνεται η σχέση συνεργασίας τους με την Τράπεζα.
Επιπρόσθετα, στον χρήστη του «Ταμειακού Λογαριασμού Eurobank» παρέχεται μέσα από τη δωρεάν κάρτα διαχείρισης λογαριασμών 24h Business Services η δυνατότητα εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ωρο.
Συγκεκριμένα, με την κάρτα 24h Business Services, ο επαγγελματίας μπορεί να πραγματοποιήσει, από το χώρο του σχεδόν το σύνολο των τραπεζικών συναλλαγών, όπως χορηγήσεις από το πιστωτικό του όριο, μεταφορές χρημάτων από καταθετικούς σε δανειακούς λογαριασμούς και λογαριασμούς τρίτων εντός ή εκτός Τραπέζης, πληρωμές ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΦΠΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και να ενημερωθεί για υπόλοιπα και κινήσεις των λογαριασμών του.