Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ προς την Εταιρεία ΑΤΤΑΛΟΣ Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
προς την Εταιρεία ΑΤΤΑΛΟΣ Α.Ε.€10.700.000Υπογράφηκε στις 22/10/2002 σύμβαση χορήγησης κοινοπρακτικού δανείου ύψους €10.700.000 προς την εταιρεία ΑΤΤΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με Οργανωτή την EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.Τη διαχείριση του Δανείου έχει αναλάβει η Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ενώ στο Δάνειο συμμετέχουν οι τράπεζες EFG EUROBANK ERGASIAS, ALPHA BANK, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, F.B.B. – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Το Δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας και η χορήγηση του έχει ως σκοπό την αναχρηματοδότηση μέρους των τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρείας.