Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συμμετοχή EBRD και IFC με ποσοστό 7,28% έκαστος, στο μετοχικό κεφάλαιο της Ρουμανικής Τράπεζας Banc Post

Τη συμμετοχή των διεθνών οργανισμών EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) και IFC (International Finance Corporation) με ποσοστό 7,28% έκαστος, στο μετοχικό κεφάλαιο της Ρουμανικής Τράπεζας Banc Post, θυγατρικής της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, ενέκρινε σήμερα Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2004 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.
Τη συμμετοχή των διεθνών οργανισμών EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) και IFC (International Finance Corporation) με ποσοστό 7,28% έκαστος, στο μετοχικό κεφάλαιο της Ρουμανικής Τράπεζας Banc Post, θυγατρικής της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, ενέκρινε σήμερα Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2004 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.
Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων θα υλοποιηθεί μόλις ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας.
Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Banc Post κατά δέκα εκατομμύρια δολλάρια ($ 10.000.000) η οποία θα καλυφθεί εξ΄ ολοκλήρου από τους υφιστάμενους μετόχους της Banc Post.
Σημειώνεται ότι η EBRD και το IFC είχαν χορηγήσει δάνεια μειωμένης εξασφάλισης μετατρέψιμα σε μετοχές της Banc Post, το 1998, πριν από την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας και την ανάληψη μετοχικής συμμετοχής από την EFG Eurobank Ergasias.
Με την ολοκλήρωση της μετοχικής αναδιάρθρωσης και τη συμμετοχή των δύο διεθνών οργανισμών, η συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Banc Post είναι της τάξεως των 26 εκατομμυρίων δολαρίων ($ 26.000.000).
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias είναι ο κύριος μέτοχος στην Banc Post και διατηρεί ποσοστό άνω του 50%.  Παράλληλα, η EFG Eurobank έχει συμφωνήσει με την EBRD και το IFC το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών των δύο αυτών οργανισμών στο μέλλον.  Υπενθυμίζεται ότι η EFG Eurobank Ergasias έχει επίσης το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών που σήμερα κατέχει η GE (General Electric Capital Corporation) και το οποίο ανέρχεται σε 7,48%.
Η Banc Post είναι η πέμπτη σε μέγεθος Τράπεζα της Ρουμανίας και απασχολεί περί τα 3.500 άτομα προσωπικό.  Κατά το τρέχον έτος, σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση των δραστηριοτήτων και των μεγεθών της με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους εκείνων της ρουμανικής αγοράς.
Η Τράπεζα με δίκτυο 164 καταστημάτων, καλύπτει ολόκληρη τη Ρουμανία και δραστηριοποιείται σε όλους τους χώρους με έμφαση στη λιανική τραπεζική και στην εξυπηρέτηση μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων εφαρμόζοντας συστήματα λειτουργίας και εξυπηρέτησης της πελατείας της παρεμφερή με εκείνα της Ελλάδας.  Για το 2004, υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα επελέγη από το περιοδικό The Banker του ομίλου των Financial Times ως «Η Καλύτερη Τράπεζα της Ρουμανίας».