Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ προς την Εταιρεία ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ προς την Εταιρεία ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. €14.000.000

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
προς την Εταιρεία ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε.
€14.000.000
Υπογράφηκε στις 22/10/2002 σύμβαση χορήγησης κοινοπρακτικού δανείου ύψους €14.000.000 προς την εταιρεία ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. με Οργανωτή την EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.Το αρχικό ύψος του Δανείου ήταν ποσού €12.000.000, ωστόσο λόγω σημαντικής υπερκάλυψης, με τη σύμφωνη γνώμη των Τραπεζών και της Εταιρείας, το τελικό ποσό του Δανείου διαμορφώθηκε σε €14.000.000. Τη διαχείριση του Δανείου έχει αναλάβει η Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ενώ στο Δάνειο συμμετέχουν οι τράπεζες EFG EUROBANK ERGASIAS, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ. Το Δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας και η χορήγηση του έχει ως σκοπό, εν μέρει την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, και εν μέρει την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας.