Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συναντήσεις με οικονομικούς παράγοντες στην Κρήτη

Συναντήσεις με οικονομικούς παράγοντες είχε την Πέμπτη και Παρασκευή (14 & 15/10/04) στην Κρήτη η Διοίκηση της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias.
Συναντήσεις με οικονομικούς παράγοντες είχε την Πέμπτη και Παρασκευή (14 & 15/10/04) στην Κρήτη η Διοίκηση της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias.  Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με το οικονομικό δυναμικό της περιφέρειας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Νικόλαος Νανόπουλος και οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κύριοι Νικόλαος Καραμούζης και Βύρωνας Μπαλλής, αντάλλαξαν απόψεις με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, κυρίως στους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας και του εμπορίου και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Από πλευράς Eurobank τονίστηκε ότι, τόσο με την ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του δικτύου, όσο και με την ενδυνάμωσή του με εξειδικευμένα στελέχη, η Τράπεζα, που κατέχει πολύ σημαντικό μερίδιο της αγοράς στο σύνολο των Νομών της Κρήτης, είναι σε θέση να στηρίξει περισσότερο αποφασιστικά την ιδιωτική πρωτοβουλία, κατά τρόπο μάλιστα ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Αυτό επιτυγχάνεται, μέσω της νέας στρατηγικής της Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία, πέραν της πελατοκεντρικής αντίληψης με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση προωθείται η αρχή του κτισίματος σχέσεων Eurobank και Πελάτη.
Όπως τονίστηκε και σε συγκέντρωση των περίπου 200 εργαζομένων της Eurobank  στην Κρήτη, αντί της κλασσικής μορφής προώθησης προϊόντων – υπηρεσιών εισάγεται η φιλοσοφία της συνολικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη από την Τράπεζα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις θα έχουν εξατομικευμένη συνολική σχέση με την Τράπεζα, κατ’ αντίστοιχο τρόπο που γίνεται η εξυπηρέτηση για το σύνολο των αναγκών των μεγάλων επιχειρήσεων.
Η Eurobank δραστηριοποιείται στην Κρήτη μέσω 16 καταστημάτων και 2 μονάδων επιχειρηματικής Πίστης, ενώ παράλληλα διαθέτει μονάδα Private Banking, καθώς και υποκατάστημα της Χρηματιστηριακής Εταιρίας «EFG Eurobank Χρηματιστηριακή».