Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για περιορισμένο αριθμό εργαζομένων

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για περιορισμένο (μέχρι 200 άτομα) αριθμό εργαζομένων της θα προωθήσει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για περιορισμένο (μέχρι 200 άτομα) αριθμό εργαζομένων της θα προωθήσει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.  Οι βασικοί άξονες του προγράμματος τέθηκαν, για ανταλλαγή απόψεων, υπόψη των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων στην Τράπεζα, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν ζητήσει την υιοθέτηση παρόμοιας πρωτοβουλίας.  Το πρόγραμμα αφορά κυρίως σε εργαζομένους σε κεντρικές υπηρεσίες της Τράπεζας και δεν θα καλύπτει το αναπτυσσόμενο δίκτυο καταστημάτων.  Τη Δευτέρα (04/10/04) η Τράπεζα θα γνωστοποιήσει στους εργαζόμενους της τις λεπτομέρειες του προγράμματος, που εναρμονίζεται απόλυτα με την οργανωτική δομή και λειτουργία της.