Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

e-Banking - και πάλι στην Πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, το περιοδικό τεχνολογίας RAM στο ετήσιο συγκριτικό τεστ που διεξαγάγει για την υπηρεσία e-Banking, κατέταξε την EFG Eurobank Ergasias και πάλι στην Πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών.
Για 3η συνεχόμενη χρονιά, το περιοδικό τεχνολογίας RAM στο ετήσιο συγκριτικό τεστ που διεξαγάγει για την υπηρεσία e-Banking, κατέταξε την EFG Eurobank Ergasias και πάλι στην Πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών.
Οι συντάκτες του περιοδικού αξιολόγησαν το e-Banking της Eurobank με βάση την πληρότητα των προσφερόμενων συναλλαγών, την υποστήριξη των πιστωτικών καρτών, τη διαχείριση των εμβασμάτων εσωτερικού και εξωτερικού, τη δυνατότητα πληρωμής πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών, καθώς και για τη "Συνολική Εικόνα Πελάτη". Τέλος, σημαντική παράμετρο αποτέλεσε και η πολιτική χαμηλών χρεώσεων που ακολουθεί η Τράπεζα για τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω της υπηρεσίας e-Banking.
Στο πλαίσιο αξιολόγησης των υπηρεσιών e-Βanking της Τράπεζας, ειδική αναφορά γίνεται και για τα ψηφιακά πιστοποιητικά που μόνο η Eurobank χρησιμοποιεί στην Ελλάδα για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών της Τράπεζας βασίζεται σε μια σύγχρονη πλατφόρμα που προσφέρει ασφάλεια συναλλαγών σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό αποτελεί προηγμένη μέθοδο επιβεβαίωσης της ταυτότητας των συναλλασσομένων κατά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση.
Η νέα αυτή διάκριση για το e-Banking επιβεβαιώνει την επιτυχημένη στρατηγική της Τράπεζας για την ανάπτυξη και συνεχή εξέλιξη του συνόλου των εναλλακτικών της δικτύων, με σκοπό την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Το e-Banking της Eurobank έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε όλα τα συγκριτικά τεστ στα οποία έχει συμμετάσχει τα τελευταία 4 χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (RAM, PCMagazine)