Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους € 750 εκ.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €750 εκ. από την εταιρεία EFG Hellas PLC., θυγατρική της Τράπεζας EFG Εurobank Ergasias (στα πλαίσια του προγράμματος ΕΜΤΝ).
Ολοκληρώθηκε σήμερα η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €750 εκ. από την εταιρεία EFG Hellas PLC., θυγατρική της Τράπεζας EFG Εurobank Ergasias (στα πλαίσια του προγράμματος ΕΜΤΝ).  Οι τίτλοι έχουν πενταετή διάρκεια και φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.  Τα ομόλογα είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με το τρίμηνο Euribor πλέον 25 μονάδων βάσης.
Εκδηλώθηκε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και τράπεζες στις ευρωπαϊκές αγορές, όπως αυτό επιβεβαιώθηκεαπό τη σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης.
Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Barclays Bank, η JP Morgan Chase και η UBS.
Με την έκδοση του ομολογιακού δανείου, η Τράπεζα  υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκμεταλλευόμενη τις τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς.