Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πώληση Ιδίων Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε στις 9.9.2004 την πώληση σε θεσμικό επενδυτή μέρους των ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα, κατόπιν απόφασης της από 11.9.2003 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε στις 9.9.2004 την πώληση σε θεσμικό επενδυτή μέρους των ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα, κατόπιν απόφασης της από 11.9.2003 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα, στις  10.9.2004 θα πωληθούν 1.000.000 μετοχές της Τράπεζας, όλες ονομαστικές κοινές, με κατώτερη τιμή πώλησης 17,84 ευρώ ανά μετοχή.
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2004
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.