Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Banc Post

Tην Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2002, η EFG Eurobank Ergasias και ο Ρουμανικός Οργανισμός Ιδιωτικοποιήσεων υπέγραψαν το συμβόλαιο με το οποίο η EFG Eurobank Ergasias απέκτησε επιπλέον πακέτο μετοχών 17% της Ρουμανικής τράπεζας Banc Post τις οποίες κατείχε η Ρουμανική Κυβέρνηση. Το τίμημα για το νέο αυτό πακέτο μετοχών ανήλθε σε 20 εκ.δολάρια.

Tην Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2002, η EFG Eurobank Ergasias και ο Ρουμανικός Οργανισμός Ιδιωτικοποιήσεων υπέγραψαν το συμβόλαιο με το οποίο η EFG Eurobank Ergasias απέκτησε επιπλέον πακέτο μετοχών 17% της Ρουμανικής τράπεζας Banc Post τις οποίες κατείχε η Ρουμανική Κυβέρνηση. Το τίμημα για το νέο αυτό πακέτο μετοχών ανήλθε σε 20 εκ.δολάρια.
Με τη νέα αυτή συναλλαγή, η συνολική συμμετοχή της EFG Eurobank Ergasias στο μετοχικό κεφάλαιο της Banc Post φθάνει το 36,25% με δυνατότητα αύξησης σε 45% βάσει του πρόσθετου δικαιώματος να αποκτήσει και τις μετοχές που σήμερα κατέχει η εταιρεία General Electric Capital Corp. Αξίζει να τονισθεί ότι η EFG Eurobank Ergasias μαζί με την πορτογαλική Τράπεζα Banco Portuguese de Investimento (BPI) που συμμετέχει με 17%, διαθέτουν πλέον την πλειοψηφία στην Τράπεζα Banc Post. Οι άλλοι παραμένοντες μέτοχοι είναι Ρουμανικοί επενδυτικοί οργανισμοί με ποσοστό 30% και προσωπικό της τράπεζας με 8%.Η Banc Post κατέχει την τρίτη θέση στη Ρουμανική τραπεζική αγορά, βάσει ενεργητικού, με δίκτυο 126 καταστημάτων και παρουσία μέσω 2.400 συνεργαζόμενων καταστημάτων των Ταχυδρομείων της Ρουμανίας. Η τράπεζα σημείωσε σημαντική πρόοδο το 2001, καθώς οι χορηγήσεις της αυξήθηκαν κατά 40% και οι καταθέσεις κατά 24%. Η Banc Post κατέχει σημαντική θέση στην καταναλωτική πίστη, με μερίδιο αγοράς 6,5% και είναι ο μεγαλύτερος εκδότης χρεωστικών / πιστωτικών καρτών στη Ρουμανία με συνολικό αριθμό καρτών που πλησιάζει το 1.000.000. Η EFG Eurobank Ergasias σε συνεργασία με την BPI, θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη των μεγεθών και των εργασιών της Banc Post, την επέκτασή της σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και τη σταδιακή αναβάθμιση των μηχανογραφικών της συστημάτων. Στόχος είναι η ανάδειξή της σε Τράπεζα με διεθνείς προδιαγραφές λειτουργίας και υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών στο χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρουμανίας, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.