Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΠΡΟΟΔΟΣ - Αποτελέσματα 6μηνου

Αύξηση κατά 30,8% παρουσίασαν τα κέρδη της ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ το πρώτο εξάμηνο του 2004. Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3.539 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 2.706 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2003.

Αύξηση κατά 30,8% παρουσίασαν τα κέρδη της ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ το πρώτο εξάμηνο του 2004. Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3.539 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 2.706 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2003. Τα κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων στο πρώτο εξάμηνο του 2004 ανήλθαν σε 1.734 χιλ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάσουν διαφοροποίηση σε σχέση με το 2003. Οι πρόσοδοι όμως του χαρτοφυλακίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2004 αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με το 2003 και ανήλθαν σε 3.062 χιλ. ευρώ. Η καθαρή αξία ενεργητικού της Εταιρείας κατά την 30.6.2004 ανερχόταν σε 116.648 χιλ. ευρώ και η συνολική υπεραξία του χαρτοφυλακίου της σε 4.590 χιλ. ευρώ.

 

Στις 30.6.2004 η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν με discount 7,13% (εσωτερική αξία μετοχής 3,62 ευρώ έναντι χρηματιστηριακής αξίας 3,36 ευρώ). Από την αρχή του έτους μέχρι την 30.6.2004, η εσωτερική αξία της μετοχής (αναπροσαρμοσμένη για το μέρισμα) σημείωσε αύξηση κατά 7,28% ενώ κατά την ίδια περίοδο η αύξηση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α ανήλθε σε 3,78%.

 

Το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας στις 30.6.2004 ήταν τοποθετημένο κατά 93,90% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α, κατά 4,01% σε μη εισηγμένες μετοχές, κατά 0,54% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, κατά  0,25% σε μερίδια μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων και το υπόλοιπο σε διάφορες μορφές βραχυπρόθεσμων καταθέσεων. Οι δέκα κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού ήταν: EFG EUROBANK ERGASIAS 8,61%, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 8,35%, ΟΠΑΠ 7,43%, ΟΤΕ 7,28%, ALPHA BANK 6,86%, ΔΕΗ 6,20%, COCA-COLA (ΗLΒ) 5,93%, COSMOTE 5,87%, FOLLIE 4,43%, και ΓΕΡΜΑΝΟΣ 3,42%.