Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών

Με χορηγία της Eurobank το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών λειτουργεί ως πύλη πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις δικτυακό τόπο με τα χαρακτηριστικά www.eic.gr.
Με χορηγία της Eurobank το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών λειτουργεί ως πύλη πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις δικτυακό τόπο με τα χαρακτηριστικά www.eic.gr.  Μέσω της πύλης πληροφόρησης, που ενημερώνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση, παρέχονται επίσης υπηρεσίες στήριξης για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων μέσω της προώθησης επιχειρηματικών προτάσεων, αλλά και με τον Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό στον οποίο περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που είτε είναι πιστοποιημένες, είτε εξαγωγικές και παράγουν ή προσφέρουν υπηρεσίες.
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών είναι το μεγαλύτερο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποτελεί σήμερα τη μοναδική και αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης και στήριξης των επιχειρήσεων για τα ευρωπαϊκά θέματα ευρισκόμενα σε στενή και άμεση συνεργασία  με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Στην Ελλάδα λειτουργούν 13 Ευρωπαϊκά Κέντρα τα οποία φιλοξενούνται από φορείς υποδοχής όπως Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι Βιομηχάνων, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Αναπτυξιακές Εταιρείες.  Πληροφορούν και στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδος στην καθημερινή τους λειτουργία για θέματα όπως χρηματοδοτήσεις, ευρωπαϊκές πολιτικές, πιστοποίηση, περιβάλλον, καινοτομία, υγιεινή και ασφάλεια κτλ, προάγουν μια ευρωπαϊκή κουλτούρα του επιχειρείν προκειμένου οι επιχειρηματίες να επιβιώσουν σε ένα διεθνοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.