Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Post Banka AD

Στα πλαίσια της στρατηγικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στελέχη της EFG Eurobank Ergasias υπέγραψαν τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2002, στο Βελιγράδι, προσύμφωνο για την εξαγορά του 67% των μετοχών της Γιουγκοσλαβικής Τράπεζας Post Banka AD.

Στα πλαίσια της στρατηγικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στελέχη της EFG Eurobank Ergasias υπέγραψαν τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2002, στο Βελιγράδι, προσύμφωνο για την εξαγορά του 67% των μετοχών της Γιουγκοσλαβικής Τράπεζας Post Banka AD.
Κύριοι μέτοχοι της Τράπεζας είναι το Γιουγκοσλαβικό Ταχυδρομείο και η Γιουγκοσλαβική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι και συμφώνησαν, από κοινού με άλλους μικρομετόχους, να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στην EFG Eurobank Ergasias. Τα μέρη συμφώνησαν επίσης να ενεργοποιήσουν άμεσα τις αναγκαίες διαδικασίες για τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία ώστε η τελική συμφωνία να υπογραφεί το ταχύτερο δυνατό. Η Post Banka AD κατέχει άδεια διενέργειας όλων των τραπεζικών εργασιών και μετά την υπογραφή του τελικού συμβολαίου η EFG Eurobank Ergasias θα υλοποιήσει πρόγραμμα ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της ανάλογο με τα προγράμματα που ήδη υλοποιούνται στην Pοst Bank της Βουλγαρίας και τη Banc Post της Ρουμανίας.