Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias αποκτά τον πλήρη έλεγχο της BPB που εδρεύει στην Βουλγαρία

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε τον έλεγχο του 100% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd (ACBH), εξαγοράζοντας από την εταιρεία ALICO (American Life Insurance Company) το 50% των μετοχών της κυπριακής εταιρίας, αφού έλαβε τις σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε τον έλεγχο του 100% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd (ACBH), εξαγοράζοντας από την εταιρεία ALICO (American Life Insurance Company) το 50% των μετοχών της κυπριακής εταιρίας, αφού έλαβε τις σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Με τη συναλλαγή αυτή η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias αποκτά τον πλήρη έλεγχο της Βulgarian Post Bank (BPB) που εδρεύει στην Βουλγαρία. Σημειώνεται ότι η ACBH κατέχει πλέον το 96,74% των μετοχών της βουλγαρικής τράπεζας έπειτα από την εξαγορά ποσοστού 5,03% από την Τράπεζα DSK τον Ιούνιο 2004.
Η συνεργασία της ALICO με την Bulgarian Post Bank θα συνεχιστεί στον τομέα των ασφαλιστικών προιόντων. Συγκεκριμένα, η BPB θα συνεχίζει να διαθέτει στους πελάτες της ασφαλιστικά προιόντα της ALICO.Η απόκτηση του ελέγχου της BPB εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για επέκταση και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης λόγω των σημαντικών προοπτικών ανάπτυξης στις εν λόγω χώρες.
Η Bulgarian Post Bank παρέχει σήμερα όλο το φάσμα τραπεζικών προιόντων και υπηρεσιών και κατέχει μερίδια αγοράς 5-7% στους κυριότερους τομείς τραπεζικών εργασιών. Εχει εκτεταμένο δίκτυο με 119 καταστήματα, και συνεργάζεται με 2.600 ταχυδρομικά γραφεία, διαθέτοντας παράλληλα ένα δίκτυο 65 ATMs.
Το 2003 η Bulgarian Post Bank συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της στην τοπική αγορά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2003, το δανειακό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 34%, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 22% και τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους, σημείωσαν αύξηση κατά 65% έναντι των κερδών του 2002, με παράλληλη βελτίωση όλων των χρηματοοικονομικών δεικτών. Η ανάπτυξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ευρεία αναδιοργάνωση των λειτουργιών και των υποδομών της Τράπεζας και στην ισχυρή ανάπτυξη δραστηριότητας στους πιό κρίσιμους και ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της τραπεζικής αγοράς. Σε επίπεδο υποδομής, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα του ανθρώπινου δυναμικού, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και συστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επιστέγασμα της αξιόλογης πορείας της Post Bank ήταν η βράβευσή της το 2003 ως η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη τράπεζα της Βουλγαρίας, από την έγκυρη βουλγαρική εφημερίδα “Banker” και ως του καλύτερου διαπραγματευτή στην κεφαλαιαγορά της Βουλγαρίας από το Χρηματιστήριο Αξιών της Σόφιας. Στόχος για το άμεσο μέλλον είναι η  αύξηση των μεριδίων αγοράς στη Βουλγαρία και η καθιέρωσή της ανάμεσα στις ισχυρότερες τράπεζες της χώρας.