Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Παρουσίαση Νέων Δεσμών Χρηματοοικονομικών Λύσεων στην Τραπεζική Επιχειρήσεων

Τις νέες καινοτόμες δέσμες χρηματοοικονομικών λύσεων που υποστηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής επιχείρησης καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις των αγορών παρουσίασε η EFG Eurobank Ergasias.
Τις νέες καινοτόμες δέσμες χρηματοοικονομικών λύσεων που υποστηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής επιχείρησης καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις των αγορών παρουσίασε η EFG Eurobank Ergasias.
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Νικόλαος Καραμούζης παρουσιάζοντας (συνέντευξη 16/06/2004) τη νέα πρωτοποριακή σειρά χρηματοοικονομικών λύσεων τραπεζικής επιχειρήσεων με το διακριτικό τίτλο «Eurobank ΜΕΛΛΟΝ», τόνισε πως επικεντρώνονται στην αντίληψη της Τράπεζας για πελατοκεντρική εξυπηρέτηση με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.  «Στη Eurobank Τραπεζική Επιχειρήσεων θέλουμε να υποστηρίζουμε ενεργά την ελληνική επιχείρηση με καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις. Κρίναμε ότι στο νέο διεθνοποιημένο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον η ελληνική επιχείρηση χρειάζεται εξειδικευμένα στελέχη που κατανοούν τις ανάγκες της και είναι σε θέση να προσφέρουν σύνθετες λύσεις. Γι αυτό το λόγο αναπτύξαμε ένα  πελατοκεντρικό μοντέλο με εξειδικευμένα δίκτυα εξυπηρέτησης  όπου το στέλεχος της Τραπεζικής Επιχειρήσεων αποτελεί το συνδετικό κρίκο της επιχείρησης με τις εξειδικευμένες Διευθύνσεις και Θυγατρικές της Τράπεζας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση με προστιθέμενη αξία στους πελάτες αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Παντρεύουμε τις καλύτερες παραδόσεις της Τραπεζικής Επιχειρήσεων με τη σύγχρονη τεχνολογία, τα νέα προϊόντα ,  τις υπηρεσίες και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.»  Η  Eurobank Τραπεζική Επιχειρήσεων, πρόσθεσε ο κ. Ν. Καραμούζης, «υλοποιεί μια ριζοσπαστική παρέμβαση στη σχέση της με την ελληνική επιχείρηση σχεδιάζοντας σύγχρονα και καινοτόμα προϊόντα.  Η εποχή που η ελληνική επιχείρηση χρειαζόταν απλά μόνο ένα κεφάλαιο κίνησης, ένα μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό δάνειο, μια εγγυητική επιστολή, μια απλή προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος, έχει παρέλθει. Οι προκλήσεις στη νέα εποχή απαιτούν σύνθετες και ολοκληρωμένες λύσεις.  Ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά προϊόντα, η Eurobank Τραπεζική Επιχειρήσεων σχεδίασε και παρουσιάζει τέσσερις νέες καινοτόμες δέσμες προϊόντων με το γενικό τίτλο Eurobank MEΛΛΟΝ.  Στόχος είναι η εξυπηρέτηση των σύνθετων επιχειρηματικών αναπτυξιακών αναγκών της επιχείρησης τόσο για τις καθημερινές της συναλλαγές όσο και για μακροχρόνια χρηματοδότηση, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των επιτοκιακών και συναλλαγματικών κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματά της.»
Πρόκειται για τις δέσμες χρηματοοικονομικών λύσεων:
  • Eurobank ΜΕΛΛΟΝ – Επιχειρηματική Εξυπηρέτηση
  • Eurobank ΜΕΛΛΟΝ – Διαχείριση Συναλλαγματικών Κινδύνων
  • Eurobank ΜΕΛΛΟΝ – Διαχείριση Επιτοκιακών Κινδύνων
  • Eurobank ΜΕΛΛΟΝ – Επιχειρηματική Ανάπτυξη
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Ν. Καραμούζης, κατέληξε ότι η νέα στρατηγική αποσκοπεί στο να προσφέρει στην ελληνική επιχείρηση ένα ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών με λύσεις κομμένες και ραμμένες στην ανάγκη του πελάτη.  «Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση όχι μόνο των 50 – 100 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αλλά η υποστήριξη όλων των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.   Θέλουμε να υποστηρίξουμε ενεργά την ελληνική επιχείρηση να διαχειρίζεται το μέλλον της με αποτελεσματικές και πρωτοποριακές λύσεις. Θέλουμε να είμαστε ο έμπιστος συνεργάτης της ελληνικής επιχείρησης. Γιατί εμείς στη Eurobank παίρνουμε την ελληνική επιχείρηση προσωπικά!»
Η επιμέρους ανάλυση των νέων δεσμών έγινε από το Γενικό Διευθυντή και επικεφαλής τραπεζικής επιχειρήσεων στη Eurobank κ. Χρ. Κομιόπουλο και από τους κ. Φωκ. Καραβία, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Treasurer της Δ/νσης Διεθνών Κεφαλαιαγορών, και κ. Νίκ. Λάϊο, επικεφαλής του Τμήματος Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων της Δ/νσης Διεθνών Κεφαλαιαγορών.
Για την εξυπηρέτηση των καθημερινών χρηματοοικονομικών συναλλαγών της επιχείρησης δημιουργήθηκε το Eurobank ΜΕΛΛΟΝ – Επιχειρηματικής Εξυπηρέτησης, όπου, σε ένα λογαριασμό, ενοποιήθηκαν οι εξής λύσεις: δυνατότητα υπερανάληψης (overdraft), εξάμηνος εκτοκισμός πιστωτικών υπολοίπων, πρόσθετο όριο για την πληρωμή Φ.Π.Α., καρνέ επιταγών, μηνιαίο αντίγραφο λογαριασμού και σύνδεση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής για συναλλαγές και ενημέρωση μέσω internet καθώς και οικονομική ενημέρωση για τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
Για την αποτελεσματική κάλυψη των χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών αναγκών της επιχείρησης δημιουργήθηκε ο Eurobank ΜΕΛΛΟΝ – Επιχειρηματικής Ανάπτυξης μέσω του οποίου η επιχείρηση πιστοδοτείται με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο που μπορεί να έχει τη μορφή δανείου κεφαλαίου κίνησης, σύνθετων ή απλών ομολογιακών δανείων (τιτλοποίηση μελλοντικών εισπράξεων, κοινοπρακτικά δάνεια, σύνθετα ομολογιακά δάνεια το κόστος των οποίων μπορεί να συνδεθεί με την πορεία προσυμφωνημένων δεικτών είτε της επιχείρησης είτε της αγοράς), και άντληση ρευστότητας με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης μέσω Sale & Lease back.  Παρέχεται επίσης η προχρηματοδότηση επιχορηγήσεων και παροχή εγγυητικών επιστολών, ενώ σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων KANTOR προσφέρονται υπηρεσίες μελέτης ένταξης και διαχείρισης των επιχειρηματικών σχεδίων σε αναπτυξιακούς νόμους.  Ακόμα, σε συνεργασία με την EFG Telesis Finance παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξαγορές-συγχωνεύσεις καθώς και μακροχρόνια χρηματοδότηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για μεγάλα έργα και συγχρηματοδότηση Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των επιτοκιακών κινδύνων το Eurobank ΜΕΛΛΟΝ – Διαχείριση Επιτοκιακών Κινδύνων, προσφέρει οκτώ νέες λύσεις.  Οι λύσεις αυτές απευθύνονται σε επιχειρήσεις με δανειακές υποχρεώσεις ή άλλες συναλλαγές σε Ευρώ ή συνάλλαγμα και μπορούν να υλοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης/συναλλαγής, για την προστασία μέρους ή του συνόλου του κεφαλαίου.  Οι συγκεκριμένες λύσεις προσφέρονται και για τις χρηματοδοτήσεις της επιχείρησης με τρίτες τράπεζες.  Για παράδειγμα σε επιχειρήσεις με δάνεια άνω των €500.000 προσφέρονται δύο καινοτόμες λύσεις.  Η πρώτη είναι η συμφωνία σταθερού επιτοκίου, που μετατρέπει το επιτόκιο εξυπηρέτησης του δανείου από κυμαινόμενο σε σταθερό με εξασφάλιση για την επιχείρηση σταθερού κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού και προστασία από πιθανή άνοδο επιτοκίων.  Η δεύτερη είναι συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με σταθερό επιτόκιο που δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να «κλειδώσει» το σταθερό επιτόκιο που θα καταβάλει σε μελλοντικό χρόνο για συγκεκριμένους περιόδους του δανείου της, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να εξασφαλίζει και σταθερό κόστος στην εξυπηρέτηση του δανείου στο μέλλον και να έχει προστασία από πιθανή άνοδο των επιτοκίων.  Παράλληλα, για επιχειρήσεις με δάνεια άνω του €1.000.000 παρέχονται δύο λύσεις και συγκεκριμένα:  Λύση που διασφαλίζει στην επιχείρηση το μέγιστο πιθανό κόστος εξυπηρέτησης δανεισμού με προστασία από πιθανή άνοδο των επιτοκίων πέραν ενός προκαθορισμένου ύψους.  Επίσης, εναλλακτικά, λύση που εξασφαλίζει στην επιχείρηση τον περιορισμό της πιθανής διακύμανσης του διατραπεζικού επιτοκίου μεταξύ ενός προκαθορισμένου ανώτατου και ενός κατώτατου επιπέδου και η οποία λύση προστατεύει την επιχείρηση από πιθανή άνοδο των επιτοκίων.  Επιχειρήσεις με δάνεια άνω των €2.000.000 μπορούν να συνάψουν συμφωνία εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου χαμηλότερου σε σχέση με το αντίστοιχο της απλής συμφωνίας σταθερού επιτοκίου και έτσι θα έχουν υπό προϋποθέσεις χαμηλότερο σταθερό κόστος εξυπηρέτησης δανείου.  Επίσης, αποβλέποντας σε πιθανή μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού μπορούν να προχωρήσουν σε συμφωνία μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού με προσδιορισμό του εκάστοτε κυμαινόμενου επιτοκίου στο τέλος της τοκοφόρου περιόδου, ενώ μία τρίτη λύση είναι αυτή που στοχεύει στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού με αλλαγή του επιτοκιακού δείκτη αναφοράς χωρίς ανάληψη συναλλαγματικών κινδύνων.
Αναφορικά με τη διαχείριση συναλλαγματικών κινδύνων, το Eurobank ΜΕΛΛΟΝ – Διαχείριση Συναλλαγματικών Κινδύνων προσφέρει εναλλακτικά επτά νέες λύσεις.  Οι λύσεις αυτές απευθύνονται σε επιχειρήσεις με δανειακές υποχρεώσεις αλλά και ροές κεφαλαίων από το εξωτερικό σε συνάλλαγμα καθώς και σε εισαγωγικές-εξαγωγικές επιχειρήσεις.  Οι συγκεκριμένες λύσεις μπορούν να υλοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης/συναλλαγής, για την προστασία μέρους ή του συνολικού κεφαλαίου και προσφέρονται ακόμη και για τις χρηματοδοτήσεις ή άλλες συναλλαγές της επιχείρησης με τρίτες τράπεζες.  Για παράδειγμα, επιχείρηση που έχει τρίμηνες υποχρεώσεις σε δολάρια, προκειμένου να αποφύγει πιθανή ανατίμηση του αμερικανικού νομίσματος και να επιβαρύνει το κόστος των υποχρεώσεών της, κατοχυρώνει κατά την ημέρα της συμφωνίας με την Τράπεζα, την ισοτιμία αγοράς Ευρώ/δολαρίου Η.Π.Α. στην οποία θα αγοράσει το αμερικανικό νόμισμα μετά από τρεις μήνες.  Έτσι, εξαλείφεται πλήρως ο συναλλαγματικός κίνδυνος μια και η επιχείρηση έχει κατοχυρώσει συναλλαγματική σταθερή ισοτιμία.  Σε συνδυασμό με τη λύση αυτή, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει συμπληρωματική λύση, η οποία της παρέχει παράλληλα πλήρη ευελιξία σε ό,τι αφορά το χρόνο μερικής ή ολικής εκτέλεσης της συμφωνίας.
Συμπερασματικά, οι νέες καινοτόμες δέσμες χρηματοοικονομικών λύσεων εμφανίζουν τα εξής πλεονεκτήματα:  ευελιξία και πληθώρα προϊόντων για τη χρηματοδότηση επιχείρησης, βελτίωση της ρευστότητας, προστασία από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των επιτοκίων, ακόμα και για χρηματοδοτήσεις ή άλλες συναλλαγές που έχουν διενεργηθεί μέσω τρίτων τραπεζών.  Εκτοκισμό των πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασμών και δυνατότητα σχεδιασμού-υλοποίησης αποκλειστικών λύσεων για τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους.