Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ομολογιακό Δάνειο

Ανακοινώθηκε σήμερα η έκδοση ομολογιακού δανείου Μειωμένης Εξασφάλισης ύψους €400 εκ. από την εταιρεία EFG Hellas Plc., θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias (βάσει του προγράμματος ΕΜΤΝ).
Ανακοινώθηκε σήμερα η έκδοση ομολογιακού δανείου Μειωμένης Εξασφάλισης ύψους €400 εκ. από την εταιρεία EFG Hellas Plc., θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias (βάσει του προγράμματος ΕΜΤΝ). Οι τίτλοι έχουν δεκαετή διάρκεια, με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του εκδότη στα 5 έτη, και φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Τα ομόλογα  είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με το τρίμηνο Euribor πλέον 50 μονάδων βάσης για τα 5 πρώτα έτη.
Εκδηλώθηκε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και τράπεζες στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Αγορά, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε από την  υπερκάλυψη της έκδοσης. 
 
Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι  στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Credit Suisse First Boston και η EFG Eurobank Ergasias. Κύριος Διαχειριστής ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενώ λοιποί συνδιαχειριστές ήταν οι: Alpha Bank, Banco Commercial Portugues, Εμπορική Τράπεζα Τράπεζα Κύπρου, και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Η παρούσα έκδοση είναι το πρώτο ομολογιακό δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης  το οποίο συνήφθη με στόχο την αύξηση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της EFG Eurobank Ergasias για την υποστήριξη της περαιτέρω σημαντικής ανάπτυξης των εργασιών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.