Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

INTERTRUST ΑΕΔΑΚ

Σε συμφωνία για τους όρους εξαγοράς του 100% της INTERTRUST ΑΕΔΑΚ από την Eurobank κατέληξαν, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, η Eureko, μητρικός όμιλος της Interamerican, και η Novabank.
Σε συμφωνία για τους όρους εξαγοράς του 100% της INTERTRUST ΑΕΔΑΚ από την Eurobank κατέληξαν, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, η Eureko, μητρικός όμιλος της Interamerican, και η Novabank.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋποθέτει επιπλέον τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και την ολοκλήρωση λογιστικού και νομικού ελέγχου.
Η INTERTRUST, με υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούσαν τα €2,2 δισ στο τέλος του 2003, καλύπτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα μετοχικών και ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων. Είναι η 5η μεγαλύτερη ΑΕΔΑΚ στην Ελλάδα και διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια κάτω από την ομπρέλα των σημάτων «INTERAMERICAN» και «NOVABANK». Η συμφωνία δεν συμπεριλαμβάνει τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων με την επωνυμία της «NOVABANK», ύψους περίπου €400 εκατομμυρίων. Η Interamerican θα συνεχίσει την προώθηση αμοιβαίων κεφαλαίων με την επωνυμία «INTERAMERICAN».
Επιπρόσθετα, η Eurobank και η Interamerican εξετάζουν το ενδεχόμενο ευρύτερης συνεργασίας για την προώθηση χρηματοοικονομικών και επιλεγμένων ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να διευρύνει τις επιλογές των πελατών των δύο ομίλων και να ενδυναμώσει τις προοπτικές ανάπτυξης των δικτύων τους.