Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τέσσερα νέα προϊόντα στη σειρά των Eurostructures

Τέσσερα νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Τέσσερα νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Πρόκειται για δύο προϊόντα σε Ευρώ και δύο σε Δολάρια ΗΠΑ τα οποία διατίθενται στους επενδυτές από τις 25 – 29 Νοεμβρίου 2002 και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
  • Hellenic Plus II: Είναι μια επένδυση 6 μηνών σε Ευρώ (Euro) συνδεδεμένη με την πορεία του Δείκτη FTSE/ASE-20β. Ο επενδυτής δικαιούται στη λήξη μία ετησιοποιημένη απόδοση 5% εάν η τιμή κλεισίματος του Δείκτη την ημέρα λήξης της επένδυσης είναι ίση ή υψηλότερη από την τιμή του την ημέρα έναρξης.
  • Index Correlation: Είναι μια επένδυση 2 ετών σε Ευρώ (EUR) συνδεδεμένη με 5 μετοχικούς Δείκτες κρατών-μελών της ΟΝΕ [CAC-40β (Παρίσι), DAXβ (Φρανκφούρτη), IBEX 35β (Μαδρίτη), MIB 30β (Μιλάνο), AEXβ (¶μστερνταμ)]. Η μέγιστη δυνατή απόδοση του προϊόντος είναι 12,5% ετησίως, ενώ η ελάχιστη εγγυημένη απόδοση είναι 1% ετησίως.
  • USD/NOK Shark Fin II: Είναι μια επένδυση 9 μηνών σε Δολάρια ΗΠΑ (USD). Ο επενδυτής λαμβάνει στη λήξη μία απόδοση η οποία εξαρτάται από την τυχόν εξασθένιση του Δολαρίου έναντι της Νορβηγικής Κορώνας. Η μέγιστη δυνατή απόδοση είναι 13,17% ετησιοποιημένη.
  • Acropolis (USD) IV: Είναι μια επένδυση 3 ετών σε Δολάρια ΗΠΑ. Η επένδυση αποτελεί ένα συνδυασμό έξη προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας έξη μηνών η κάθε μία με προκαθορισμένα επιτόκια για το 50% του αρχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 50% του κεφαλαίου τοποθετείται σε ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου διάρκειας τριών ετών, συνδεδεμένο με την ενδεχόμενη άνοδο των δεικτών Euro Stoxx 50SM και S&P 500β και με ελάχιστη εγγυημένη απόδοση 3% για την τριετία. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα παραπάνω προϊόντα είναι 10.000 Ευρώ (EUR) ή Δολάρια ΗΠΑ (USD), αντίστοιχα. Τα νέα προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας από τις Μονάδες Private Banking καθώς και τα καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα.
  •