Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία»
Απολογιστικά Στοιχεία Προγράμματος 2003*

1.Αριθμός Βραβευθέντων
Από τους 230.000 μαθητές Γ’ Λυκείου που φοίτησαν σε 1.364 Eνιαία Λύκεια της χώρας, βραβεύθηκαν 1.123 αριστούχοι απόφοιτοι.
2. Κατανομή Βραβευθέντων
α) Πάνω από το 80% των λυκείων της χώρας είχαν αριστούχους οι οποίοι βραβεύθηκαν μέσω του προγράμματος.
  • Από το σύνολο των 1.172 δημόσιων λυκείων το 84% (δηλ. 987 λύκεια) είχαν αριστούχους αποφοίτους.
  • Από το σύνολο των 36 εσπερινών λυκείων (συμπεριλαμβάνονται στα δημόσια λύκεια) το 45% (δηλ. 16 λύκεια) είχαν αριστούχους αποφοίτους.
  • Από το σύνολο των 94 ιδιωτικών λυκείων το 75% (δηλ. 70 λύκεια) είχαν αριστούχους αποφοίτους.
  • Από το σύνολο των 98 ειδικών λυκείων το 53% (δηλ. 52 λύκεια) είχαν αριστούχους αποφοίτους.
β) Από το σύνολο των αριστούχων τα 486 ήταν αγόρια και τα 622 κορίτσια.
γ) Από τα 1.364 σχολεία, τα 429 σχολεία (31%) είναι στο Νομό Αττικής 
  • Επίσης, το 30% των βραβευθέντων αριστούχων ήταν στο Νομό Αττικής (συνολικά 335 αριστούχοι). 
3. Αποδοχή Προγράμματος
α) Στις 40 τελετές βράβευσης για τη σχολική χρονιά 2002 – 2003 συμμετείχαν πάνω από 8.000 άτομα, οικογένειες των αριστούχων, συμμαθητές τους και απλοί πολίτες.
β) Οι τοπικές αρχές έδωσαν δυναμικό παρόν στις τελετές βράβευσης των παιδιών, με τη συμμετοχή πάνω από 500 εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
γ) Κατά την περίοδο των τελετών βράβευσης έγιναν στον Τύπο όλης της χώρας, 450 αναφορές στο πρόγραμμα δηλαδή, κατά μέσο όρο, 90 αναφορές το μήνα.
δ) Παράλληλα, το πρόγραμμα αναφέρθηκε 120 φορές σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλαδικά.
 
ε) Ενδεικτικές δηλώσεις παιδιών που βραβεύθηκαν:
  • «Η σημερινή ημέρα είναι η επιβράβευση της προσπάθειας που κάναμε ένα ολόκληρο χρόνο ενώ παράλληλα είναι και η αφετηρία για έναν αγώνα που ξεκινάει από δω και πέρα».
  • «Πραγματοποιήθηκε μια φιλοδοξία για την οποία έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Η σημερινή ημέρα είναι για μένα η επιβράβευση αυτής της προσπάθειας».
4. Κοινωνική Συνεισφορά της Eurobank
Το ποσό που έχει δαπανήσει η Τράπεζα κατά την τετραετία 2000 – 2003 σε δωρεές και χορηγίες ανέρχεται στο ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Το 2003 το ποσό για τέτοιου είδους δαπάνες ήταν 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
*Τα στοιχεία στο σημείο (2) έχουν υπολογισθεί με βάση 1.364 λύκεια και 1.108 αριστούχους.