Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

27 & 28/04/2004 EFG Day

Τόσο ο κ. Νανόπουλος, όσο και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Μπαλλής, αναφέρθησαν στην στρατηγική και την πελατοκεντρική φιλοσοφία της Τράπεζας για την κάλυψη των αναγκών της πελατείας της, η οποία σε πανελλήνια κλίμακα καλύπτει περίπου 7.500 επιχειρήσεις μεγάλου και μεσαίου μεγέθους και περισσότερες από 75.000 μικρότερες επιχειρήσεις και επαγγελματίες με συνολική χρηματοδότηση που αγγίζει τα €10 δισ.

Χώροι και δραστηριότητες όπου η παρουσία της Eurobank θα μπορούσε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, αναζητήθηκαν κατά τη διάρκεια επαφών που είχε η Διοίκηση της Τράπεζας με τοπικούς παράγοντες και συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Νικόλαος Νανόπουλος και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βύρων Μπαλλής, συνοδευόμενοι από ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, επεσκέφθησαν τους Νομούς Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια της στρατηγικής για τακτικές επαφές με το δυναμικό της περιφέρειας. Η Eurobank στις περιοχές αυτές διαθέτει 14 καταστήματα, ανεξάρτητο κέντρο τραπεζικής επιχειρήσεων καθώς και εξειδικευμένη μονάδα Private Banking, μέσω των οποίων καλύπτει τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες του οικονομικού δυναμικού και της κοινωνίας. Ταυτόχρονα και παράλληλα της εξυπηρέτησης των πελατών μέσω των καταστημάτων για χρηματιστηριακές συναλλαγές, η Τράπεζα έχει αυτόνομη παρουσία της Χρηματιστηριακής της Εταιρείας στο Αγρίνιο.

Όπως επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Νανόπουλος, η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον με πολύ σημαντικές δυνατότητες, οι οποίες θα ενισχυθούν περαιτέρω με την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής με κύρια την κατασκευή της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και την ΠΑΘΕ.

Σε ομιλίες του, τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγρίνιο, σε περισσότερους από 600 επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες των ευρύτερων αυτών περιοχών, ο κ. Νανόπουλος περιέγραψε το οικονομικό περιβάλλον και τις προοπτικές που διαγράφονται τονίζοντας ότι παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, το κλίμα στη διεθνή οικονομία και τις αγορές έχει βελτιωθεί, με τις προοπτικές για τους ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης να είναι θετικές.  Εστιαζόμενος στην ελληνική οικονομία τόνισε ότι η ανάπτυξη, τα τελευταία χρόνια, τροφοδοτείται κυρίως από τις εισροές πόρων μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης αλλά και από τις επενδύσεις για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, επισημαίνοντας ότι σημαντικά οφέλη θα προκύψουν σε επιμέρους τομείς και μετά την ολοκλήρωση των Αγώνων.  Αναφερόμενος ιδιαίτερα στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το τρέχον έτος και το επόμενο, παρατήρησε ότι οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι θετικές, τόνισε όμως ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν σε βάθος και έκταση διαρθρωτικές μεταβολές, ώστε η οικονομία μας να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική, σε συνδυασμό με μία δημοσιονομική εξυγίανση που είναι περισσότερο και από επιτακτική.  Ο εξορθολογισμός της παρουσίας του κράτους, η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης αγορών σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η ενέργεια, η διαμόρφωση συνθηκών ευέλικτης αλλά όχι ασύδοτης αγοράς εργασίας, ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη σταθερού φορολογικού πλαισίου, η υιοθέτηση μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής πολιτικής που θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα και η αντιγραφειοκρατική λειτουργία σύγχρονης δημόσιας διοίκησης είναι μεταξύ άλλων οι τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, ώστε να εξασφαλιστεί ανταγωνιστική θέση στο οικονομικό μας δυναμικό μέσα στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ευρωζώνης στη διευρυνόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τόσο ο κ. Νανόπουλος, όσο και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Μπαλλής, αναφέρθησαν στην στρατηγική και την πελατοκεντρική φιλοσοφία της Τράπεζας για την κάλυψη των αναγκών της πελατείας της, η οποία σε πανελλήνια κλίμακα καλύπτει περίπου 7.500 επιχειρήσεις μεγάλου και μεσαίου μεγέθους και περισσότερες από 75.000 μικρότερες επιχειρήσεις και επαγγελματίες με συνολική χρηματοδότηση που αγγίζει τα €10 δισ. Ενισχύουμε και στηρίζουμε επενδυτικές πρωτοβουλίες, στηρίζουμε τον επιχειρηματία, στηρίζουμε την επιχειρηματική δράση σε όλα τα επίπεδα, τονίσθηκε σχετικώς. Ταυτόχρονα σε επίπεδο καταθετών-επενδυτών η Eurobank μέσω των μονάδων της Private Banking αλλά και τους αντίστοιχους συμβούλους που υπάρχουν σε κάθε κατάστημα, προσφέρει ευρύ φάσμα σύγχρονων προϊόντων, όπως είναι τα προϊόντα της κατηγορίας Formula, Crescendo, καθώς και γενικότερα προϊόντα Eurobank Capital Protect, που δίνουν στον αποταμιευτή-επενδυτή δυνατότητα αποδόσεως με το κύρος, τη σοβαρότητα, την υψηλή τεχνογνωσία και τις διεθνείς προσβάσεις της Τράπεζας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο κοινωνικό προφίλ της Τράπεζας, όπου μέσω ενός πολύπλευρου προγράμματος χορηγιών, που περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες και εστιάζεται στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, η Eurobank επιστρέφει στο κοινωνικό σύνολο ένα σημαντικό μέρος της κεδροφορίας της. Για το 2003 οι δαπάνες του πολύπλευρου προγράμματος χορηγιών στους τομείς που προαναφέρθηκαν αντιστοιχούν στο 2% των καθαρών κερδών.