Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Προσαρμοσμένα Επιτόκια

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά τη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσαρμόζει τα επιτόκιά της στις περισσότερες κατηγορίες καταθέσεων και χορηγήσεων.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά τη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσαρμόζει τα επιτόκιά της στις περισσότερες κατηγορίες καταθέσεων και χορηγήσεων.
Τα νέα επιτόκια που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2002 έχουν ως εξής: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤα επιτόκια των λογαριασμών καταθέσεων μειώνονται κατά 0,5 της μονάδος. Ενδεικτικά αναφέρεται πως τα επιτόκια του λογαριασμού καταθέσεων Νέο Ταμιευτήριο διαμορφώνονται από 0,5% έως 2%. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
 • Το Βασικό επιτόκιο επιχειρηματικής πίστης μειώνεται κατά 0,25 της μονάδος και διαμορφώνεται στο 6,50% ενώ όλα τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων που τιμολογούνται με βάση το Euribor μειώνονται όσο και τα αντίστοιχα επιτόκια διατραπεζικής αγοράς.
 • Το βασικό επιτόκιο επαγγελματικής πίστης μειώνεται κατά μισή μονάδα και διαμορφώνεται στο 7,25%
 • Το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο Στεγαστικής Πίστης μειώνεται κατά 0,25 της μονάδος και διαμορφώνεται σε 5,50% από 5,75%.
 • Τα επιτόκια για στεγαστικά προγράμματα σταθερού επιτοκίου, μετά τη μικρή μείωση των μακροπροθέσμων επιτοκίων, διαμορφώνονται ως εξής:
  Στεγαστικό πρόγραμμα με σταθερό επιτόκιο για 3 έτη: 5,80% από 6%Στεγαστικό πρόγραμμα με σταθερό επιτόκιο για 5 έτη: 6,20% από 6,30%
  Στεγαστικό πρόγραμμα με σταθερό επιτόκιο για 10 έτη: 6,80% από 6,95%

 • Το επιτόκιο του Ανοιχτού Προσωπικού Δανείου μειώνεται κατά μισή μονάδας και διαμορφώνεται σε 13,10% από 13,60%
 • Το επιτόκιο των καρτών Mastercard μειώνεται κατά μισή μονάδα και διαμορφώνεται σε 15,75% από 16,25%
 • Το επιτόκιο των καρτών VISA μειώνεται κατά μισή μονάδα και διαμορφώνεται σε 16,3% από 16,8%.
 •