Ορθή Επαναδιατύπωση Ενημερωτικού Δελτίου | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ορθή Επαναδιατύπωση Ενημερωτικού Δελτίου

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί στους µετόχους της ότι η ημερομηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων μετοχών που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, λόγω συγχώνευσής της µε την ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ...


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί στους µετόχους της ότι η ημερομηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων μετοχών που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, λόγω συγχώνευσής της µε την ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, είναι η Τρίτη 18/11/2003, αντί της 19/11/2003 που εκ παραδροµής αναφέρεται στο σχετικό Ενηµερωτικό Δελτίο. Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2003
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.